Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(30.8.1979)


Úloha č. 26 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom (10–10)

a) diagram, b) Jf4 na d4Kontrolná notácia: b. Kh6 Db3 Vf7 Vh2 Sg4 Sg7 Jf4 (Jd4) Jh3 Pc2 e3 (10), č. Ke4 Dd8 Vf1 Sa8 Jg1 Jg6 Pb6 e5 h4 h7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Treba vyriešiť obe pozície s jazdcami na rozličných poliach.

Prof. Karol Mlynka je tvorcom mnohých úloh, ktoré sa vyznačujú originalitou myšlienky a presvedčivým podaním. Skutočne jedinečné je spojenie piatich recipročných tém v dnešnej dvojťažke:

1. Recipročná zámena zvodníka a úvodníka, 2. Recipročné hrozbové antiparadoxy (dvojníkový Hannelius), 3. Recipročná zámena útočných motívov pri zachovaných hrozbách (napadnutie a zaclonenie), 4. Recipročná zámena škodlivých motívov pri zachovaných v zdanlivých hrách dvojčiat (totožnosť s útočnými motívmi), 5. Recipročná rozložená aktívna zámena obranných motívov (t.j. proti rovnakým hrozbám). Pri určovaní uvedených zámien treba si všimnúť zdanlivé hry 1...Sd5, Jf3 v oboch pozíciách.

Riešenie zašlite na adresu J. Majerčák, Družstevná 3, 059 01 Spišská Belá do 13. septembra. Jedného riešiteľa odmeníme a uverejníme i mená ďalších správnych riešiteľov.

Riešenie úlohy č. 22 (Bednár): Podľa autora pokus 1.Db5? hrozí 2.Dd5 mat s troma vyvráteniami 1...d5! (A), Vd2! (B), Je7! (C) spolu s riešením 1.Db3! hr. 2.Dd3 mat, 1...d5 (B), Vd2 (C), Je7 (A) 2.Je6, Jf3, De3 mat vytvára tému: cyklické striedanie neriešiteľnosti obranných motívov. Na inom názore sa zhodli členovia kežmarského krúžku KŠ: Cyklická zámena troch obranných motívov bez matov v pokuse nevyjadruje žiadnu tému. Za riešenie bolo možné získať 2 body.

Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole:

L. Matoňák (Poprad) 36 bodov, M. Marčák (Sp. Belá) 34 bodov, M. Matoňák (Košice) 33 bodov, P. Durst (V. Hágy) 31 bodov, V. Balog (Poprad) 27 bodov, O. Mihalčo (Košice) 26 bodov, F. Krigovský (Poprad), J. Mikolaj (Kvetnica) a E. Šuba (Poprad) po 25 bodov atď. Nedopatrením došlo k prehodeniu riešení č. 22 a 23, a tým vznikli určité nepresnosti v bodovom stave po 9. kole. Stav po 10. kole je správny – prosíme o prepáčenie.

● Stretnutie krúžku šachových skladateľov bude v utorok 4. septembra o 17.30 hod. v zasadačke JRD ČSSP, Dukelská 58, Kežmarok (pod žel. stanicou).


Vzad <<  >> Vpred