Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(18.10.1979)


Úloha č. 29 – originál

Ján Peták, Spišský Hrušov

Mat 2. ťahom (8–12)Kontrolná notácia: b. Kb7 Dd1 Vh6 Sb5 Sf8 Jg5 Pc3 d4 (8), č. Kd5 Sh1 Jb6 Jf5 Pa4 a7 d3 d6 e3 g3 h3 h4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Autor dnešného problému spracováva tému predĺženej obrany.

Riešenie zašlite na adresu J. Majerčák, Družstevná 3, 059 01 Spišská Belá do 30. októbra. Mená správnych riešiteľov uverejníme a jedného odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 26 (Mlynka): Pozícia a) 1...Sd5 A', Jf3 B' 2.Dd3 X, Sf5 Y+, 1.Vd7? aA hr. 2.Dd3+ X, 1...D:d7 C 2.Jg5+, vyvracia 1...J:f4! x. Rieši 1.Vf2! bB hr. 2.Sf5+ Y, 1...V:f2 D, Df6 y 2.J:f2, Dd3 X +. Pozícia b) 1...Sd5 B', Jf3 A' 2.Dd3 X, Sf5 Y +, 1.Vhf2? b A hr. 2.Sf5+ Y, 1...V:f2 C 2.J:f2+, 1...Df6! y. Rieši 1.Vd7! aB hr. 2.Dd3+ X, 1...D:d7 D, 2.Jf4 x 2.Jg5, Sf5 Y+.

1. Recipročná zámena zvodníka (a) a úvodníka (b) v dvojníku. 2. Rec. hrozbové antiparadoxy (X, Y – x, y). 3. Rec. zámena útočných motívov (A, B), 4. Rec. zámena škodlivých motívov (A' – zaclonenie, B' – blokovanie) bez zámeny matov. 5. Recipročná aktívna zámena obranných motívov (C – priame krytie, D – uvoľnenie). Riešiteľsky a určite aj skladateľsky náročné dielo. Jedna z najlepších úloh v PN.

Správne riešili: J. Dučák (Kežmarok), P. Durst (Vyšné Hágy), I. Kiss (Kežmarok), M. Bednár (Kurima), M. Marčák (Sp. Belá), F. Marhefka (Kežmarok), L. Matoňák (Poprad), M. Matoňák (Košice), O. Mihalčo (Košice), M. Polaczyk (Kežmarok). Knižnú odmenu získava Oto Mihalčo, Toryská 32, 040 11 Košice.


Vzad <<  >> Vpred