Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(8.11.1979)


Úloha č. 30 – originál

Ľudo Lehen, Bratislava

Mat 2. ťahom (15–12)NOVÁ DLHODOBÁ RIEŠITEĽSKÁ SÚŤAŽ

Dnešným originálom vypisujeme novu dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 20 šachových úloh, prevažne dvojťažiek nášho skladateľského turnaja. Prvých päť riešiteľov odmeníme hodnotnými cenami. Za riešenie každej úlohy budeme aj naďalej odmeňovať jedného riešiteľa. Bodovania riešení: Za správne riešenie dvojťažky sú dva body (problémy z iných oddelení pravdepodobne uverejňovať nebudeme), ale okrem toho pri každej úlohe sa bude hodnotiť i jej charakteristická vlastnosť. Napríklad určenie novostrategickej témy alebo objavenie všetkých obrán a pod. ohodnotíme príslušným počtom bodov. Takto sa súťaž stane zaujímavejšou, napínavejšou a donúti riešiteľov, ktorí hľadajú len úvodník, aby si všimli tiež obsah skladby a pochopili myšlienku autora. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné. Jeden bod možno získať za udanie závažného duálu, za oznámenie neriešiteľnosti a za dôkaz ilegálnej pozície.

Kontrolná notácia: b. Kc1 Db6 Vc3 Vf7 Sa7 Sh3 Jd1 Jh7 Pa2 a6 c4 d4 e2 f2 g3 (15), č. Ke4 Df5 Va3 Vg5 Se8 Sh6 Jb2 Jb8 Pe3 e5 f3 g6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Náš najstarší začínajúci skladateľ sa predstavuje čitateľom PN klasickou prácou. Za správny úvodník možno získať 2 body, ale pozor! Riešiteľ, ktorý objaví najviac variantov (obrana a mat), získa 4 body navyše, ďalší 3 body atď.

Riešenie zašlite na adresu: J. Majerčák, Družstevná 3, 059 01 Spišská Belá do 20. novembra. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

● Dnes sa uskutoční od 18.00 hod. v zasadačke JRD ČSSP Kežmarok, Dukelská 58 (pod žel. stanicou) ďalšie stretnutie krúžku šachových skladateľov, na ktorom radi uvítame každého nového záujemcu o šachové problémy.


Vzad <<  >> Vpred