Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(22.11.1979)


Úloha č. 31 – originál

Ladislav Salai st., Martin

Mat 2. ťahom (13–3)Kontrolná notácia: b. Ke3 De1 Va8 Vc2 Sd7 Sg3 Jg2 Pb3 b6 c5 d2 d3 f5 (13), č. Kd5 Pe6 f6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Známy šachový skladateľ Ladislav Salai st. spracoval v dnešnej dvojťažke tému pokusov. Nával útokov bieleho úspešne odráža "hrdinský" pešiak e6, a to buď ťahom e5 alebo e:f5. Piatim riešiteľom, ktorí nájdu najviac zvodností, pripočítame k dvom bodom za riešenie ešte príslušný počet bodov naviac (5, 4, 3, 2, 1). V skladbe sa nachádza aj jeden variant Dombrovskisa, za objavenie ktorého dáme ďalší bod. (Dombrovskisova téma: Vo zvodnosti hrozí mat A, čierny ju vyvracia ťahom a. V riešení obrana a umožňuje práve mat A.)

Riešenie zašlite na adresu J. Majerčák, Družstevná 3, 059 01 Spišská Belá do 4. decembra.

Riešenie úlohy č. 27 (Labai): 1.Ve1? hr. 2.V:e3 mat, 1...J5:c4 2.Dg6 mat, 1...J3:c4 neexistuje, 1...S:d2!, 1.Ve6? hrozí 2.V:e5 mat, 1...J3:c4 2.V:g4 mat, 1...J5:c4 neexistuje, 1...f2! Riešenie 1.Da4! hr. 2.Sd5 mat, 1...J3:c4, J5:c4 2.Ve1, Ve6 mat. Téma úvodníkového antiparadoxu so zámenou matov pôsobí veľmi dobrým dojmom. Knižnú odmenu za správna riešenie získava Ivan Kiss, Tatranská 18, 060 01 Kežmarok.

● Ďalšie stretnutie krúžku kompozičného šachu sa uskutoční 29. novembra o 18.00 hod. v zasadačke JRD ČSSP Kežmarok, Dukelská 58 (pod žel. stanicou).


Vzad <<  >> Vpred