Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(6.12.1979)


Úloha č. 32 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: b. Kb8 Dh1 Vb5 Vf3 Sa7 Sf7 Ja2 Jg4 Pc5 d7 e2 (11), č. Kd4 Ve7 Vg3 Sb4 Jc4 Je4 Pf4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Rekordnou prácou pokračujeme v našej dlhodobej riešiteľskej súťaži. Zámena dvoch obrán sa tu odohráva v šiestich fázach (!). Je pravda, že tento náročný komplex sa nezaobišiel bez porušenia základného princípu kompozičnej estetiky, ale novostrategický obsah je v tomto prípade na prvom mieste. Za uvedenie každej zvodnosti priznáme 1 bod (spolu 5 bodov) a za riešenie 2 body. Pri zvodnostiach nezabudnite uviesť vyvracajúci ťah a tematické varianty. (Poznámka pre začiatočníkov: Po rôznych obranách vo viacerých fázach nasledujú vždy tie isté maty bieleho, ale varianty sa nesmú opakovať.)

Riešenie pošlite na adresu: Jozef Majerčák, Družstevná 3, 059 01 Spišská Belá do 18. decembra 1979. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

● Posledné stretnutie šachového krúžku v tomto roku sa uskutočni 13. decembra t. r. o 18.00 hod. v zasadačke JRD ČSSP Kežmarok, Dukelská 38 (pod železničnou stanicou).


Vzad <<  >> Vpred