Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(20.12.1979)


Úloha č. 33 – originál

Ivan Kiss, Kežmarok

Mat 2. ťahom (8–15)Kontrolná notácia: b. Kc6 Dg3 Vf6 Sa7 Sc4 Ja6 Jg4 Pd4 (8), č. Ke4 Dc1 Vb1 Vd2 Sa1 Sd1 Je1 Jg2 Pb2 c2 e2 e5 f3 f4 h4 (15), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Po dlhšom čase uverejňujeme skladbu "domáceho" skladateľa na tému hrozbových antiparadoxov. Z celej systematiky je najkrajšia klasická Hanneliusova téma spracovaná v dnešnej úlohe trikrát vo forme troch zvodníkov a riešenia H-43-33, pričom cyklus vyvracajúcich, účinných a neúčinných obrán je úplný. Oficiálna definícia Hanneliusovej témy konkrétne pre uvedenú dvojťažku znie: Čierny v troch pokusoch 1. vyvracia 2 bráni (ale umožní aj tematický mat) rozličné hrozby takými obranami, ktoré v riešení umožňujú maty z hrozieb pokusov v cyklickom poradí. 3. Tie isté ťahy čierneho (postupne a), b), c), ktoré v pokusoch neznemožňujú ( = nebránia) hrozby (postupne A, B, C) v riešení maty z týchto hrozieb práve umožňujú. Existujú teda tri obrany čierneho a, b, c (tu V:d4, Je3, Jd3). V pokuse hrozí mat A – ťah a nebráni: a?, b vyvracia: b!, c bráni, ale umožní mat C: cC. V druhom pokuse hrozí mat B – aA, b?, c!, v treťom pokuse hrozí mat C – a!, bB, c?. V riešení všetko vychádza, teda po obranách a, b, c idú postupne maty A, B, C ( = aA, bB, cC). Za riešenie dáme 2 body, ale za uvedenie pokusov s príslušnými variantmi ešte 6 bodov.

Riešenie posielajte na adresu: J. Majerčák, Družstevná 3, 059 01 Sp. Belá do konca roka. Tešíme sa aj na vaše pripomienky k forme riešiteľskej súťaže, ako hodnotíte rubriku.

Riešenie úlohy č. 28 (Golha): Zvodnosť 1.Da5? hr. 2.Dd5 mat, 1...Sc5 (A), Jf4 (B), viazne na 1...Jb4! Zvodnosť 1.Df1? hr. 2.Df5 mat, 1...Jf4 (A), Vf6 (B), viazne na 1...Jd4! Rieši 1.Dh4! hr. 2.De7 mat, 1...Vf6 (A), Sc5 (B) 2.D:f6, J:c5 mat. Zvláštna téma, ktorá pôsobí skôr ako zámena obrán vo vzťahu k motívom. Odmenu za správne riešenie dostane Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Vzad <<  >> Vpred