Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(15.1.1981)


Úloha č. 50 – originál

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Mat 2. ťahom (11–9)Kontrolná notácia: b. Kh8 Dh2 Va6 Vf1 Sb8 Sf3 Jc7 Jg3 Pc5 d3 g5 (11), č. Ke5 Vb2 Vh6 Sg8 Jg7 Pa3 d4 e3 h7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Prvú tohtoročnú úlohu pre našich riešiteľov zložil najstarší slovenský šachový skladateľ, zaslúžilý majster športu A. Pituk. Skladba zároveň otvára už III. turnaj Podtatranských novín v dvojťažkách.

Riešenia posielajte ako obvykle do 13 dní na adresu redakcie. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie úlohy č. 48 (Kovalič): Zdanlivé hry 1...Kd5, d5 2.Vf5, Dh2+ mat, rieši 1.De1! hr. 2.Vf5+, 1...Kd5, d5 2.Da5, Dg3+. Zámena dvoch matov jednoduchšieho typu. Zaujať môže iba hrozbový paradox: t. j. obrana 1...Kd5 najprv umožňuje mat 2.Vf5, a potom v riešení (keď tento vystupuje ako hrozba) ho naopak, znemožňuje.

Vyriešili: M. Bednár, J. Dučák, R. Kováč, J. Krajňák, A. Kubaský, F. Kubov, J. Majerčák, L. Matoňák, Miroslav Matoňák, M. Šabľa. Ján Bobovský zo Šváboviec a Ján Mudrák z Tatranskej Lomnice vyhrávajú odmenu.

● Všetkých priaznivcov kompozičného šachu pozývame na stretnutie, ktoré bude v pondelok 12. januára od 15.30 hod. v zasadačke JRD ČSSP Kežmarok, Dukelská 58 (pod stanicou). Na svoje si prídu nielen skladatelia, ale (dúfame) aj riešitelia.


Vzad <<  >> Vpred