Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(12.3.1981)


Úloha č. 52 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom (11–10)Kontrolná notácia: b. Kc4 Vc6 Vd3 Sf5 Sf8 Ja7 Jc1 Pb5 c3 d6 e4 (11), č. Ke5 Sb8 Se2 Jf3 Pb6 b7 d2 f4 f6 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ďalší pôvodný príspevok Jána Dučáka obsahuje zámenu obranných motívov (zvodnosť 1.Kb4?). Riešenia posielajte do 13 dní na adresu redakcie. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie úlohy č. 50 (Pituk): 1.Sb7! hr. 2.Je6 mat, 1...Vb~, Vh~, J~ 2.Jh5, Je2, Vf5 mat. Jednoduchšia skladba s očividným úvodníkom. Odmenu vyhrávajú: Anna Oravcová (Kežmarok) a Jozef Majerčák (Kežmarok).

● Ďalšie stretnutie krúžku kompozičného šachu bude 16. marca o 15.30 hodine v zasadačke JRD ČSSP Kežmarok (pod stanicou).


Vzad <<  >> Vpred