Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(2.4.1981)


Úloha č. 53 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom (11–11)Kontrolná notácia: b. Kb7 Df1 Va5 Vd1 Sb1 Sg1 Ja4 Jg7 Pa3 c7 g3 (11), č. Kd5 Vd8 Vh5 Sb8 Jb2 Je6 Pa7 c5 d4 e7 h6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Záujem o skladateľskú súťaž Podtatranských novín prejavujú aj naši najlepší skladatelia. K nim patrí i majster športu J. Valuška, ktorého meno sa spomína predovšetkým s cyklickými zámenami matov, teraz člen družstva ČSSR na Svetovej súťaži a náš budúci "súper" v prestížnom zápase Zvolen – Kežmarok. V jeho výbornej skladbe môžete vychutnať krásu kolotočovej zámeny matov (zvodnosti 1.De2?, 1.Da6? plus riešenie). Riešenia posielajte na adresu redakcie do 13 dní. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie úlohy č. 51 (Kiss): 1.S:d5?, 1...e:d5, K:d5, f4 2.De2, c6, Dh5 mat, ale 1...f1!, 1.S:f5?, 1...e:f5, d4, K:f5 2.De2, c6, Dh5 mat, ale 1...f1! Rieši 1.Vb6! hr. 2.V:e6 mat, 1...K:e4, d:e4, f:e4 2.De2, c6, Dh5 mat. Pri tých istých matoch v každej fáze iná obrana – zámena troch obrán v troch fázach. Úvodníku však chýba vhodná novostrategická náplň. Odmenu za správne riešenie dostanú Jozef Šavel zo Spišskej Teplice a Jozef Pavliga z Hranovnice.

● Na veľkom šachovom turnaji maďarského elektrotechnického závodu TUNGSRAM získali v dvojťažkách Jozef Taraba IV. cenu a Ivan Kiss čestné uznanie a pochvalnú zmienku. Rozhodoval známy španielsky skladateľ Francisco Salazar.


Vzad <<  >> Vpred