Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(5.2.1981)


Úloha č. 51 – originál

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: b. Kd7 Dd1 Va5 Vb4 Se4 Jh7 Pc3 c5 g3 (9), č. Ke5 Se1 Pd2 d5 e6 f2 f5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Dnešná dvojťažka obsahuje trojfázovú zámenu troch obrán (treba porovnať varianty zvodností 1.S:d5? a 1.S:f5? a riešenia). Riešenia posielajte do 13 dní na adresu redakcie. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie úlohy č. 49 (Bednár): 1.V:c6! Autor však skladbu dodatočne upravuje: b. Ka1 Vb6 Ve6 Sd7 Je4 Jf5 Pb3 c2 c5 f4, č. Kd5 Vh6 Sg1 Jb2 Jg4 Pa6 d6 e7 h7 – 1.c3? hr. 2.J:e7x, 1...V:e6 2.Sc6x, ale 1...Je5!, 1.V:e7? hr. 2.Sc6x, 1...d:c5 2.Jc3x, ale 1...Je5!, rieši 1.Vc6! hr. 2.Jc3x, 1...Sd4 2.J:e7x. Zaujímavý geometrický pohyb bielych figúr na poliach c3 – e7 – c6.

● V januári vydali Podtatranské noviny zvláštnu štvorstranovú reprezentačnú prílohu šachovej rubriky obsahujúcej okrem iného výsledok 1. ročníka skladateľskej súťaže s rozsiahlym komentárom medzinárodného rozhodcu FIDE Juraja Brabca. Prílohu sme rozposlali všetkým našim prispievateľom a na požiadanie ju pošleme aj ďalším záujemcom.


Vzad <<  >> Vpred