Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(30.4.1981)


Úloha č. 54 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Mat 2. ťahom (13–8)Kontrolná notácia: b. Kb6 Dh7 Sd6 Se6 Je5 Jg5 Pb2 c4 d5 e2 e4 f6 h5 (13), č. Kd4 Pb3 b4 b5 d7 e3 g4 g6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Zaujímavé zámeny hier obsahuje ďalšia dvojťažka zo "zvolenskej kuchyne" – tentoraz od najlepšieho slovenského štúdiára. Na recepte sú okrem riešenia aj zvodnosti 1.D:g6?, 1.K:b5?, 1.S:d7?. Z autorov riešení, ktoré prídu na adresu redakcie do 13 dní, vyberieme dvoch na odmenu.

Riešenie úlohy č. 52 (Dučák): Zvodnosť 1.Kb4? hr. 2.Vd5 mat, 1...S:d3 A, S:d6 B, Jd4 C, b:c6 D, vyvracia 1...d1D!, rieši 1.d7! hr. 2.Ve6 mat, 1...S:d3+ B, Sd6 C, Jd4 D, b:c6 A 2.J:d3, S:d6, c:d4, J:c6 mat, kde A je obranný motív brania hrozbovej figúry, B – šachovanie, C – zaclonenie, D – napadnutie. Vedľajšie riešenie 1.Vc8! odstraňuje autor pridaním čiernej Vh1. Odmenu za riešenie dostanú: Eduard Olekšák z Ľubice a Ján Jurčo z Važca.

● Predbežný výsledok 2. skladateľského turnaja Podtatranských novín v dvojťažkách určil rozhodca Ivan Kiss takto: I. cena Jozef Taraba, Kežmarok (č. 47), II. cena Bedrich Formánek, Bratislava (45), 1. čestné uznanie Ján Golha, Vráble (34), 2. čestné uznanie Ján Dučák, Kežmarok (46), 1. pochvalná zmienka Milan Bednár, Kurima (49), 2. pochvalná zmienka Miroslav Svítek, Turá Lúka (39). Námietky proti tomuto posielajte do 6 týždňov na adresu redakcie. Definitívny výsledok s diagramami a komentármi rozhodcu potom vyjde v osobitnej prílohe.


Vzad <<  >> Vpred