Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(25.6.1981)


Úloha č. 56 – originál

Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom (8–11)Kontrolná notácia: b. Kd2 Db3 Vc3 Sd4 Jd8 Je5 Pf3 g4 (8), č. Kf4 Da6 Ve7 Sg2 Jd3 Jh6 Pa5 b6 e6 g3 g5 (11), bieIy začne a dá mat druhým ťahom.

Zaujímavá skladba od najlepšieho kompozičného šachistu v susednom Spišskonovoveskom okrese obsahuje dvojfázovú zámenu hier (zvodnosť 1.Dd1?) prepojená na hrozbové paradoxy zosilnené "Luukonenovými" matmi namiesto vyvrátení.

Riešenia posielajte najneskôr do 13 dní na adresu redakcie. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie úlohy č. 54 (Sivák): 1.D:g6? d:e6, g3 2.J:e6, Jgf3 mat, 1...b:c4!, 1.K:b5? d:e6, g3 2.Jc6 (aj Da7), Jef3 mat, 1...g:h5!, 1.S:d7? b:c4, g:h5 2.Jc6, Je6 mat, 1...g3!. Rieši 1.S:g4! b:c4, g:h5 2.Jef3, Jgf3 mat. Bohatá štvorfázová zámena hier typu Z-42-44. Odmenu za správne riešenie dostanú Ján Fábry z Popradu a Gustáv Kellner z Kežmarku-Ľubice.


Vzad <<  >> Vpred