Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(11.6.1981)


Úloha č. 55 – originál

Jozef Majerčák, Kežmarok

Mat 2. ťahom (9–5)Kontrolná notácia: b. Kf3 De6 Sb8 Sg2 Pb5 d5 e4 g5 h2 (9), č. Kg1 Pb7 c5 d4 g6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Dvojťažka známeho organizátora a funkcionára šachu v Popradskom okrese obsahuje niekoľko riešiteľských zvodností. Z autorov správnych riešení, ktoré pôjdu na adresu redakcie do 13 dní, dvoch odmeníme.

Riešenie úlohy č. 53 (Valuška): 1.De2? hr. 2.D:e6 mat, 1...Je~, Vd6 2.V:d4, Jc3 mat, 1...Ve5!, 1.Da6? hr. 2.D:e6 mat, 1...Je~, Ve5 2.V:c5, Jc3 mat, 1...Vd6!. Rieši 1.Df7! hr. 2.D:e6 mat, 1...Ve5, Vd6, Kc4 2.V:d4, V:c5, Sa2 mat. Cyklická kolotočová zámena matov stavaná na symetrickom podklade. Odmenu za riešenie dostanú Ján Strišovský z Kežmarku a Milan Bednár z Kurimy.


Vzad <<  >> Vpred