Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(20.8.1981)


Úloha č. 57 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom (12–9)Kontrolná notácia: b. Kd3 Dh5 Vc5 Vh7 Sa2 Sf8 Jb3 Je5 Pc6 d4 g4 g5 (12), č. Ke6 Dh3 Vb2 Vg6 Sf7 Sg3 Pe3 g2 h6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Na rozriešenie dnes ponúkame vynikajúcu skladbu s aktívnou cyklickou zámenou obranných motívov. V súvislosti s tým treba preskúmať motívy, akými obrany 1...Vd2, V:g5, D:g4 znemožňujú hrozbu najprv vo zvodnostnej hre 1.Ke4? a potom v riešení.

Riešenia posielajte do 13 dní na adresu redakcie. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie úlohy č. 55 (Majerčák): 1.De5?, 1.Df6? 1...b6! Rieši 1.Db6! c4, d3 2.D:d4, D:c5 mat. Odmenu za riešenie dostanú Eva Žigová z Veľkej Lomnice a Ján Kovalič zo Spišskej Novej Vsi.


Vzad <<  >> Vpred