Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(6.8.1981)


Úloha č. 58 – originál

Milan Šumný, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom (7–7)Kontrolná notácia: b. Ka2 Dg6 Ve6 Sa5 Sb7 Jf3 Pd4 (7), č. Kc4 Dh8 Vd8 Sc5 Jb5 Pc3 h2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ďalšia zaujímavá dvojťažka zo Zlatých Moraviec, tentokrát od mladého začínajúceho skladateľa, je strategicky ladená.

Riešenia posielajte do 13 dní na adresu redakcie. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

● Proti predbežnému výsledku 2. skladateľského turnaja Podtatranských novín 1980 nedošli nijaké námietky, a preto sa stáva definitívnym. Vyjde v osobitnej prílohe šachovej rubriky v septembri t. r.


Vzad <<  >> Vpred