Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(8.10.1981)


Úloha č. 58 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom (10–10)Kontrolná notácia: b. Ke8 Df7 Va5 Vd8 Sa1 Sa8 Jd5 Je1 Pc4 d6 (10), č. Ke5 Vb7 Sa7 Jc5 Jd4 Pc7 e3 f3 f4 g7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Počet príspevkov pre našu skladateľskú súťaž v priebehu roka značne stúpol. Už teraz je isté, že všetky originály nestihneme uverejniť, a preto si redakcia po konzultácii s rozhodcom vyhradzuje právo výberu najlepších prác. Toto pravidlo sa (zatiaľ!) nevzťahuje na autorov z okresu Poprad, ktorých skladby, nehľadiac na kvalitu, jednoznačne uprednostňujeme.

Ako sme už naznačili, vyberáme z bohatého sortimentu dvojťažiek to najhodnotnejšie čo máme. Skladba Z. Labaiho z Milanoviec (okres Nové Zámky ) obsahuje dve zvodnosti, ktoré s riešením dávajú modernú hrozbovú tému, známu pod názvom Hannelius.

Riešenia posielajte do 13 dní na adresu redakcie. Jedného správneho riešiteľa odmeníme.

● Dňa 28. septembra sa konali v Banskej Bystrici majstrovstvá ČSSR ako finále celoštátnej súťaže v riešení šachových problémov. Náš zástupca (mimochodom najmladší finalista zo 17 účastníkov) Ivan Kiss z Gymnázia Kežmarok obsadil priemerné 11. miesto. Našich čitateľov – riešiteľov bude asi zaujímať, že nasledujúce majstrovstvá republiky sa uskutočnia o dva, alebo tri roky. Priamy postup možno získať z riešiteľskej súťaže Šachového umenia (v časopise Čs. šach), z majstrovstiev SSR, na ktoré sa dostanú víťazi okresných preborov a pod.


Vzad <<  >> Vpred