Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(26.11.1981)


Úloha č. 59 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Ka1 Dh2 Vb3 Sc1 Sg4 Jb5 Jd7 Pc4 (8), č. Ke4 Vh3 Vh7 Sd1 Ja4 Jc8 Pe7 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ján Dučák po skončení gymnázia teraz študuje na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne. Na novom mieste už zložil viacero vynikajúcich skladieb – spomeňme len cyklickú zámenu 5 obranných motívov, ktorú sme nedávno videli v Nedeľnej Pravde. Nemenej zaujímavá je i dnešná úloha so zámenou matov vo forme zdanlivých hier a riešenia. Jedného správneho riešiteľa odmeníme, odpovede treba posielať do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie úlohy č. 56 (Kovalič): 1.Dd1? hr. 2.Jg6=A mat, 1...S:f3, J:e5, Vg7 2.D:f3, Se3=B, J:e6 mat, 1...J:g4!, 1.D:e6! hr. 2.Se3=B mat, 1...S:f3, J:e5, V:e6, Jf5, J:g4 2.Jg6=A, S:e5, J:e6, D:f5, D:g4 mat. Sympatické spracovanie Luukonena, témy v súčasnosti značne frekventovanej. Ostáva iba veriť, že vydrží aj originalita. Cenu za riešenie vyhráva Ján Fábry z Popradu.


Vzad <<  >> Vpred