Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Kiss

(24.12.1981)


Úloha č. 60Gunther Jahn

Die Schwalbe 1979

Mat 10. ťahom (2–7)Kontrolná notácia: b. Kb1 Dd8 (2), č. Ka5 Vb6 Sa3 Pb2 b3 b4 b5 (7), biely začne a dá mat najneskôr desiatym ťahom. Jedného správneho riešiteľa odmeníme.

V poslednom tohtoročnom šachovom okienku prinášame tri úlohy ľahšieho žánru, ktoré iste budú príjemným zdrojom zábavy a poučenia pre každého priateľa šachu.

Desaťťahová minimálka č. 60 obsahuje zaujímavé logické postupy...

Na spestrenie ponúkame dvojicu slávnych premiestňovacích problémov W. Shinkmana, ktoré zostavil r. 1912. V prvom "cikcaku" (č. 61: Kc2 Dc3 Vc1 Sb1 Sb2) biely kráľ sa musí dostať na a1, neprechádzajúc cez b2; v druhom (č. 62: Kd4 Da1 Vc1 Vd3 Sb1 Sd2 Jc2) je nutné vzájomne vymeniť kráľa a dámu tak, aby sa ostatné figúrky vrátili na východiskové miesta. Ako vidíte, pre manévrovanie je iba voľné políčko! Odmeníme tých riešiteľov (zvlášť za č. 61 a zvlášť za č. 62), čo sa zo spleti kľukatých cestičiek vymotajú najrýchlejšie.

Aby sa pridalo na dramatičnosti, presný počet ťahov neuvádzame. Svoje riešenia, ale aj prípadné postrehy posielajte do 7. januára 1982 na adresu redakcie PN. Želáme veľa úspechov.

(Šachovú rubriku v r. 1981 pripravoval Ivan Kiss.)


Vzad <<  >> Vpred