Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.11.1983)


DOTERAZ NAJVÄČŠÍ ÚSPECH ŠACHISTU Z NÁŠHO OKRESU

Byť druhým na svete...

IVAN KISS, dvadsaťročný Popradčan, teraz poslucháč druhého ročníka Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. V šachu sa zaoberá temer výlučne skladaním dvojťažiek. Autor série článkov o hrozbových témach v Čs. šachu, autor témy z oblasti hrozbových paradoxov a antiparadoxov. V riešiteľskom šachu získal šieste miesto na M SSR, jedenáste v republike. Množstvo medzinárodných úspechov vyvrcholilo tohto roku druhým miestom v Svetovej súťaži v kompozičnom šachu 1981-83 (World Chess Compositions Tournament of The F.I.D.E.).

"K šachu som sa dostal ako desaťročný, keď ma zaujala rubrika v Nedeľnej Pravde. Vonkoncom pre mňa nezrozumiteľná, avšak pútavo písaná. Ťažko som vnikal do tajov šachu. V roku 1977 som sa pokúsil rozlúštiť záhadu, ako sa dáva mat druhým ťahom. Z novín som si prehrával riešenia úloh a postupne ich začal riešiť. Neskôr som zostavil šachový problém. S úmyslom zužitkovať vlastné tvorivé nápady. Poriadne som sa veru natrápil, kým som niečo solídne vyprodukoval. Prvé pokusy boli adresované Nedeľnej Pravde. Redaktor B. Formánek - vtedy podpredseda Stálej komisie FIDE a predseda Sekcie kompožičného šachu u nás - mi ihneď pripomienkoval moje nápady, povzbudivými slovami sa snažil ich vylepšiť. Moja prvotina konečne vyšla na stránkách Východoslovenských novín 23. 2. 1978. Potom sa v Nedeľnej Pravde objavila ďalšia práca, aj zásluhou B. Formánka. Veľa poznatkov mi dalo školenie v jeseni 1978 v Bratislave. Tam som sa zoznámil so svetoznánym skladateľom Ing. J. Tarabom. Úzkym kontaktom s týmto Kežmarčanom vďačím za všetky úspechy, ktoré som dosiahol. Naučil ma svojsky chápať skladbu, dať jej maximum stratégických motívov a zároveň najmodernejšie novostrategické prvky." toľko o sebe povedal I. Kiss.

* Aká bola vaša ďalšia cesta?

"Najskôr niečo o skladateľských turnajoch. Šachový časopis, alebo rubrika, ktorá uverejňuje originálne skladby, usporadúva aj periodické súťaže. Rôzne turnaje poriadajú aj nešachové organizácie. Všetko sa uskutočňuje korešpondenčnou formou. Ťažko vymenúvať vyše 60 uverejnených skladieb. Najviac si cením spomínané druhé miesto v Svetovej súťaži, vyznamenanie v britskom The Problemist, holandskom Probleemblad, maďarskom Tungsram. Vysokú úroveň majú naše súťaže najmä v Nedeľnej Pravde. Poctou pre mňa bolo rozhodovanie tematického turnaja západonemeckého časopisu Die Schwalbe, v najbližšom čase ma čaká ďalší medzinárodný turnaj u nás."

* Čo pokladáte za najvýraznejší úspech v kompozičnom šachu?

"Umiestnenie skladby v Albume FIDE - to je veľká udalosť. Na základe toho sa udeľujú tituly medzinárodného majstra a veľmajstra. Samozrejme, najvýznamnejšie je svetová súťaž..."

* Ako osobne hodnotíte úspech v svetovej súťaži?

"Štvrté miesto na svete za ZSSR, Izraelom a USA sa považuje za veľký úspech. Mám úprimnú radosť zo svojho umiestnenia, hoci stanovená úloha nebola príliš zaujímavá. Škoda, že druhá skladba v tomto oddelení A1 od J. Tarabu, mala drobnú nekorektnosť. Ináč by určite zvíťazila! Dodnes ma nesmierne mrzí, že vedenie podľa všetkého nechcelo, aby v oboch oddeleniach dvojťažiek reprezentovali ti istí autori a dokonca obaja z okresu Poprad. Do A2 vybralo len tuctové skladby iných autorov. Verím, že bodový zisk nášho družstva by v prípade serióznejšieho prístupu stačil na druhé miesto Československa."

* A čo praktický šach?

"Hral som aj súťažne, ale v súčasnosti len sporadicky si dám partiu. Všetkým praktickým šachistom odkazujem, aby nehanili kompozičný šach, keď mu celkom nerozumejú. To nie je učenie sa o tvorení..." (kš)


Vzad <<  >> Vpred