Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(27.9.1979)


Úloha č. 28 – originál

Ján Golha, Vráble

Mat 2. ťahom (6–11)Kontrolná notácia: b. Ke4 De1 Vd7 Sh8 Jd3 Je5 (6), č. Ke6 Vh6 Sa7 Sg8 Jc2 Jg2 Pa3 e3 g4 h5 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ďalší príspevok pre našu rubriku je od západoslovenského autora, ktorý spracováva zámenu obranných motívov OM-32-32.

Riešenie zašlite na adresu J. Majerčák, Družstevná 3, 059 01 Spišská Belá do 9. októbra. Mená správnych riešiteľov uverejníme a jedného odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 25 (Richter): 1.Sb4+ Kd8 2.J:e6+ K:e8 (ináč má biely teoretickú výhru) 3.Jc7+ Kd7 4.J:a8 Kc6 5.Sa5 Kb7 6.Jb6 Ka6 7.Jb3 Sd8 8.Kc8 S:a5 9.Jc5 mat, 8...Kb7 9.S:d8 a vyhrá. Maximálne bolo možné získať 5 bodov, čo sa podarilo 10-tim riešiteľom.

Konečný stav riešiteľskej súťaže po 12. kole: Maximálne bolo možné získať 47 bodov za úlohy č. 10 až 25. Úloha č. 17 bola zo súťaže vylúčená, nakoľko nebola uverejnená oprava zle vytlačenej kontrolnej notácie.

Poradie riešiteľov: L. Matoňák (Poprad) 45 bodov, M. Marčák (Sp. Belá) 42 bodov, M. Matoňák (Košice) 41 bodov, P. Durst (Vyšné Hágy) 39 bodov, F. Krigovský (Poprad), O. Mihalčo (Košice) a J. Mikolaj (Kvetnica) po 33 bodov, E. Šuba (Poprad) 30 bodov, V. Balog (Poprad) 27 bodov, L. Fabiny (Svit) 25 bodov, L. Urban (Letanovce) 21 bodov, J. Fábry (Poprad) 17 bodov, J. Peták (Sp. Hrušov) 4 body, J. Kaňuk (Poprad) 2 body.

Celkove sa riešiteľskej súťaže zúčastnilo 21 riešiteľov.

Knižné odmeny získavajú: Ladislav Matoňák, Obr. mieru 872, 058 01 Poprad, Michal Marčák, SNP 30, 059 01 Sp. Belá, Marián Matoňák, ŽOU-Marxova 27, 040 00 Košice a žrebom František Krigovský, bl. Torysa/7, 058 01 Poprad – Juh a Vladimír Balog, Plutónium 2355, 058 01 Poprad – Juh. Výhercom srdečne blahoželáme. Riešiteľskú súťaž viedol a vyhodnotil Jozef Majerčák. Spolupracovali ostatní členovia kompozičného krúžku v zložení Jozef Taraba, Ján Dučák a Ivan Kiss.

● Stretnutie záujemcov o šachové problémy bude v utorok 2. októbra o 17.30 hod. v zasadačke JRD ČSSP, Dukelská 58, Kežmarok (pod žel. stanicou).


Vzad <<  >> Vpred