Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(1. 4. 1983)


Problém č. 971 – originál

Milan Bednár, Kurima

Žartovný problém 4. ťahom (10–11)

(pozri text)


Problém č. 972

Ing. Anton Bidleň, Humenné

Žartovný problém, mat 1/2 ťahom

 Kontrolná notácia. Pozícia A: b. Kd4, Sc1, Sh5, Pa3, b4, c5, d6, d2, e3, h4 (10), č. Ke5, Sg8, Jf2, Pb5, c2, c6, d3, d7, e4, h6, h7 (11), žartovný pomocný mat 4. ťahom.

Pozícia B: Sg8 sa premení na bieleho strelca – žartovný samomat 4. ťahom. Pozícia C: v pozícii B presunúť čierneho kráľa e5 na d8 – sériovopomocný mat 4. ťahom.


Nezvyčajný trojitý problém so žartovnou tematikou nám zaslal skladateľ M. Bednár z Kurimy. Jednotlivé pozície doplnil aj stručným textom, ktorý objasňuje riešiteľom ich úlohy:

A – Súboj: Čierny kráľ urazil bieleho kráľa, ktorý ho preto vyzval na súboj. Králi prišli do stredu bojiska, postavili sa chrbtom k sebe a súboj sa začal. Začne biely a štvrtým ťahom dá mat čiernemu kráľovi, ktorý mu pritom pomáha, pretože si je vedomý svojej viny.

B – Samovražda: Raz prišiel biely kráľ k čiernemu kráľovi a povedal mu: "Opustila ma Dáma a život ma už nebaví. Preto ma musíš zabiť, lebo ináč zabijem ja Teba." Čierny kráľ to nechce urobiť, ale svoj život má predsa len radšej. Čierny začne a svojím štvrtým ťahom musí zobrať (zabiť) bieleho kráľa, ak nechce, aby tak urobil on.

C – Nemilosrdný kráľ: Žart spočíva v tom, že kráľ si môže dovoliť aj to, čo iní nesmú. Čierny vykoná za sebou štyri ťahy, na čo mu biely dá mat.


Dnes narušíme tradíciu uverejňovania jedného problému v ŠO a okrem problému na diagrame uverejňujeme ďalší – Problém č. 972 – ktorý nám zaslal skladateľ Ing. Anton Bidleň z Humenného. Vzhľadom na technické možnosti tento problém predkladáme riešiteľom iba vo forme notácie, ktorá znie: b. Kh5, Se5, Jf6 (3), č. Kh8 (1).

Je to žartovný problém s výzvou mat 1/2 (polovičným) ťahom. Ako uvádza sám autor, nie je to jeho originál – tento problém niekedy dávno niekde videl, a tak ho predkladáme riešiteľom pre jeho vtipné riešenie.

Dnešné problémy tvoria malú súťaž v riešení žartovných problémov a za ich úplné riešenie je možné získať maximálne 14 bodov (3x4+2). Budeme teda netrpezlivo čakať do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na najúspešnejšieho riešiteľa, ktorý získa najviac bodov. Toho potom odmeníme aj knižnou cenou. Riešenia posielajte na známu adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 965 uverejníme v budúcom ŠO.


Vzad <<  >> Vpred