Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 3. 1984)


Problém č. 441

Juraj Brabec a Ľudovít Lehen

II.–III. cena ex aequo

Radianska Ukraina 1982–1983

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd8 Df8 Vd1 Sc1 Sf5 Jf6 Jh8 Pb6 c2 g4 (10), č. Ke5 Va7 Sa8 Ja6 Jc8 Pd5 d6 e7 g5 h6 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 432 vyhrávajú: Marian Červenka z Bratislavy, Konštantín Dittel z Bánoviec nad Bebravou a Ľubor Vartovník z Košíc.

Riešenie problému č. 438 (Kovalič): Zvodnosti 1.Sh5? hrozí 2.V:c3 mat, 1...S:c2 2.V:e3 mat, 1...V:e5! (1...S:e2?), 1.Jd6? hrozí 2.Dd1 mat, 1...S:e2 2.V:c3 mat, 1...S:c2! (1...V:e5?), 1.Jba3? hrozí 2.V:e3 mat, 1...V:e5 2.D:d1 mat, 1...S:e2! (1...S:c2?), riešenie 1.S:h7 tempo 1...V:e5, S:c2, S:e2 2.D:d1, V:e3, V:c3 mat. Ešte raz "Kissova" téma.

Každý úspech v zahraničnom turnaji možno pokladať za veľký, ale azda najťažšie sa získavajú ceny vo veľmi silne obsadených sovietskych turnajoch. Preto svedčí o vynikajúcej úrovni bratislavskej dvojice Juraj Brabec

Ľudovít Lehen, keď získala takýchto vyznamenaní už niekoľko (naposledy v súťaži ukrajinského časopisu, venovanej 60. výročiu vzniku ZSSR). Mimochodom, ďalšie ceny získali také mená ako Rudenko, Bannyj, Kopajev, Lobusov, Sizonenko...


Vzad <<  >> Vpred