Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 4. 1984)


Problém č. 440

G. Jahn

Stuttgarter Zeitung 1963

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kf6 Je7 Pe6 (3 kamene), čierny Kh8 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie problému západonemeckého skladateľa Güntera Jahna pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 10, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 437 (Pauly): 1.Vb2 Ka7 2.Kf2 Ka6 3.Ke3 Ka5 4.Kd4 Ka4 5.Kc5 Ka3 6.Jc4+ Ka4 7.Vb4 mat, 4...Ka6 5.Kc5 Ka7 6.Jc6+ Ka8 7.Vb8 mat, 6...Ka6 7.Vb6 mat. Tri pekné maty vežou na poliach b4–b6–b8, osobitne však upútal úvodník, ktorým veža znemožní ústup čiernemu kráľovi na a2. Kto by povedal, že v hre je toto vzdialené pole?

Náš seriál mikrotúrok má pomerne veľký ohlas: je zrejmé, že riešiteľom sú málokameňové problémy sympatické, nech už ide o priame matové úlohy, pomocné maty, sériovoťahové problémy, či štúdie. Za osobitnú zmienku stojí pritom skutočnosť, že aj v tomto žánri sa môžu uplatniť princípy niektorých "škôl". Napríklad dnešná štvorťažka patrí do školy novonemeckej a či logickej – a sme si takmer istí, že väčšina riešiteľov skutočne najprv preskúša takzvané tematické pokusy, než objaví jediné riešenie...


Vzad <<  >> Vpred