Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 2. 1984)


Problém č. 437

Wolfgang Pauly

Deutsche Schachblätter 1924

Mat 7. ťahomKontrolná notácia: biely Kg1 Vb7 Je5 (3 kamene), čierny Ka8 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 429 vyhrávajú: František Kubáni z Popradu, Václav Nespěchal z Litomyšle a Jozef Šatník z Topoľovky, okr. Humenné.

Riešenie problému č. 434 (Carvajal): Zdanlivá hra 1...a3 2.Kc1 a2 3.Jc2 mat, riešenie 1.Kc1 a3 2.Jc2+ Ka2 3.Jd4! Ka1 4.Kc2 Ka2 (4...a2 5.Jb3 mat) 5.Je2 Ka1 6.Jc1 a2 7.Jb3 mat. Poučný, ale aj krásny súboj jazdca s pešiakom – väčší výkon s týmto materiálom asi nie je možný. Do vývoja mikrotúrok prispel svojou "troškou" aj slávny rumunský šachový skladateľ Wolfgang Pauly, ktorého 50. výročie smrti si onedlho pripomenieme (15. 8. 1876 3. 3. 1934). V sedemťažke na dnešnom diagrame zvolil si nie práve ohybný materiál, nie div, že priebeh kombinácie je fádny, ale všetko vynahradia dva momenty: skvelý úvodník a maty. Je až neuveriteľné, že k cieľu nevedie nijaká iná cesta.


Vzad <<  >> Vpred