Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 4. 1984)


Problém č. 443

Werner Speckmann

Mattaufgaben mit 3–4 Steinen 1979

Mat 6. ťahomKontrolná notácia: biely Kg5 Dg2 (2 kamene), čierny Kg8 De1 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 435 vyhrávajú: Alfonz Derfényi zo Spišskej Novej Vsi, Karol Holý z Prešova a Milan Turzák z Margecian.

Riešenie problému č. 440 (Jahn): Pokusy 1.Jb5? Kh7! 2.e7 Kh6 3.e8D Kh7!, 1.Jf5? Kg8! atď., riešenie 1.Jg8!! Kh7 2.e7 3.Kg6 4.e8D mat. Skvelý prvý ťah má zaujímavú motiváciu: vzhľadom na 1...Kh7 musí, ale po 1...Kg8 nesmie napádať pole h6.

Ak je kompozičný šach druhom umenia, potom v ňom budú existovať zrejme aj naivné diela a gýče. Dnešná šesťťažka ináč významného a našim čitateľom dobre známeho autora má gýčový nádych, svojím forsírovaným priebehom vyzerá skôr ako zakončenie partie. Možno však predpokladať, že ideou skladateľa nebolo v tomto prípade nič iné ako dokázať, že aj pomocou takého "hlúpeho" materiálu, ako je dáma proti dáme, dá sa vytvoriť mnohoťažka s jednoznačným priebehom. Je jasné, že čierna dáma sa nesmie pripustiť k šachu a čierny kráľ vypustiť z rohu – a tak to ide až do konca.


Vzad <<  >> Vpred