Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 1. 9. 1962)


Problém č. 180 – originál

Edward Borecki, Třinec

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (10+6)Kontrolná notácia: b. Kf1, Dc2, Ve4, Ve8, Sh3, Jc4, Je6, Pe2, e3, g4 (10), č. Kd5, Jb4, Je7, Pc5, d6, g5 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese.

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže: 18: inž. V. Dunajovec (Rudina), J. Moravčík (Vrbové), E. Praženec (Rudina), 17: A. Kubaško (Prešov), 16: A. Antal (Bratislava), J. Gmitter (Bardejov), K. Urban (Neverice), 15: B. Rajek (Čadca), Š. Sovík (Nitra), 14: K. Olejník (Rybárpole), 13: P. Bartovič (Nové Zámky), P. Marczell (Bratislava), P. Nerer (Bratislava), P. Vojtela (Klátová Nová Ves), 12: P. Androvič (Košice), J. Bakalár (Ružomberok), J. Vilem (Nové Zámky), V. Vondrák (Strašice), 11: G. Mlinarič (Nové Mesto nad Váhom), M. Lofaj (Vrútky), L. Živčic (Dubnica nad Váhom), 10: V. Baláž (Bratislava), 9: F. Dorič (Malé Zalužice), J. Jun (Trnava), Š. Kriška (Tisovec), 7: A. Fulla (Ostrava), B. Honec (Martin).

Menej ako 3 problémy rozriešili: J. Ábel, J. Bobák, M. Beleš, J. Baránek, J. Halaj, T. Horváth, J. Hriňo, A. Chlebuš, P. Košťál, Z. Koudela, F. Krupa, M. Lachatová, M. Maláč. V. Oravec, P. Petráš, J. Podolec, I. Simonides, Šachový krúžok, M. Tančák, M. Ujlaky, J. Václavík, F. Vollay, M. Žemla, J. Cibulka, E. Mechír, J. Polák, Š. Konrádek, M. Nemček, F. Roman, Š. Valášek, M. Holodňák, J. Kapišinský a jeden nepodpísaný riešiteľ.

Okrem prvých ôsmich riešiteľov (viď minulú rubriku) vyhrávajú ceny: Edward Borecki, Štefan Boška, inž. Ladislav Čepický, Ján Gáfrik, Branislav Honec, Pavol Grobarčík, Vojtech Jurík a Viliam Paulen. Výhercom blahoželáme a ostatným prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach!

Poznámka. Prípadné námietky proti výsledku súťaže pošlite do 4 dní.

Upozornenie. Prosíme čitateľov, ktorí nám posielajú na uverejnenie šachové problémy, aby každý problém uviedli na osobitnom lístku s úplným menom, presnou adresou a dátumom odoslania. Postavenie problému uvádzajte pokiaľ možno na diagrame (buď kreslenom, alebo vyhotovenom pečiatkou, ktorú si možno objednať v šachovej predajni, Brno, Běhunská 6) a na tej istej strane pripojte jeho kompletné riešenie.


Vzad <<  >> Vpred