Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(29.12.2023)


Skladba č. 1230 – originál

Anton Brídzik, Humenné

Mat 1. ťahom (6–5)Kontrolná notácia: b. Kh5 Pe7 f5 f6 g3 h6 (6), č. Kh7 Vh8 Sh4 Jg8 Pg5 (5), kto začne dá mat prvým ťahom. Netradične krátka výzva, tak trochu úsmevného charakteru. Ak začne čierny, riešenie sa nájde určite rýchlo, ale ak začína biely, treba porozmýšľať, čo bolo tesne predtým. Riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1229 (Locker): a) 1.Jb5! tempo, 1...Kd5 2.Jc3 mat, 1...Kf5 2.Jd6 mat, b) Pb3 na h3: 1.Jc6! tempo, 1...Kd5 2.Dd3 mat, 1...Kf5 2.Dg4 mat. Zámena dvoch matov v dvojníkovej pozícii. (jh)


Vzad <<  >> Vpred