Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.2.2001)


Skladba č. 3315 – originál

Stanislav Hudák a

Bedrich Formánek

(Topoľovka – Bratislava)

Pomocný mat 2. ťahom*

3 riešenia


 

Skladba č. 3316 – originál

Jozef Barani a Ján Kovalič

(Harichovce – Spišská Nová Ves)

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Ke3 na f5Štyria autori

Dvaja zemepisne vzdialení autori vytvorili kombinačne jednoduchý pomocný mat, ktorý má však zdanlivú hru 1...Jd6+ 2.Kd8 Jc6 mat a tri riešenia, pričom dve z nich sa začínajú rovnakým úvodníkom. Dvojčatá od zemepisne blízkych autorov sú kombinačne oveľa bohatšie a zaujímavejšie, i keď nemajú zdanlivú hru. Riešenia oboch skladieb pošlite do 19. februára t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Všetky poslané riešenia skladieb od č.3310 dlhodobo vyhodnotíme. (Kontrolná notácia diagramov: 3315 b. Ke1 Je5 Jf5 (3), č. Ke8 Jc7 Jd7 (3); 3316 a) b. Kh2 Vd6 Je5 (3), č. Ke3 Dh8 Va2 Sb8 Sd3 Je2 Jh3 Pf3 f6 g4 (10), b) čierneho kráľa premiestniť na f5; vo všetkých prípadoch čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, č.3315 však obsahuje zdanlivú hru (keď začína biely) a tri riešenia.)

Knihy za riešenia skladieb č. 3303 a 3304 (z 15.12.2000) vyhrávajú: Martin Bilský, Tulipánová 1, 071 01 Michalovce, Betka Majerčáková, Pradiareň 2, 060 01 Kežmarok a Erik Rakaš, Hviezdoslavova 31, 082 71 Lipany nad Torysou.

Riešenie skladby č. 3311 (Taraba): 1. riešenie 1.Jc5 D:c8 2.Jb5 V:c6 mat, 2. riešenie 1.Vb6 Vc6 2.Je2 D:c4 mat, 3. riešenie 1.b5 D:c4 2.Vb6 D:c8 mat. Pointou je cyklické striedanie ťahov bieleho AB-BC-CA a maty s väzbami.


Štúdiová súťaž

Pri príležitosti svojich 70. narodenín vypísal známy trenčiansky šachista a skladateľ štúdií Miloš Sečkár (nar. 10.12.1931 v Poľnom Kesove) súťaž v skladaní štúdií. Skladby s výzvou biely vyhrá alebo biely remizuje, na ľubovoľnú tému a v akomkoľvek počte od jedného autora alebo spoločných autorov treba poslať do 15. novembra t. r. na adresu Peter Olšák, Zamarovská 59, 911 05 Trenčín. Rozhodca – jubilant odmení tri najlepšie štúdie peňažnými cenami 500, 300, 200 Sk a ďalšie tri knihami so štúdiovou tematikou. Osobitnú cenu získa začínajúci autor, ktorý do uvedeného termínu nemal publikovaných viac ako 3 štúdie. Rozhodnutie turnaja dostane každý účastník.


Vzad <<  >> Vpred