Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.2.2001)


Skladba č. 3317

Neznámy autor

Mat 2. ťahomPodfuk

V roku 1978 priniesol známy francúzsky šachový časopis Europe Echecs správu, že pápež Ján Pavol II. uverejnil r.1926, ešte ako mladý kňaz Karol Wojtyla, niekoľko svojich šachových skladieb v krakovskom časopise katolíckych študentov. Táto správa prebehla celým šachovým svetom a po istom čase sa dostala aj do niektorých slovenských rubrík (včítane Nedeľnej Pravdy) a do Slovenského rozhlasu. To sme však nevedeli, že na priamu otázku poľskej šachovej federácie o pravdivosti správy Vatikán odpovedal (asi r.1980) negatívne. Vysvitlo, že išlo o nechutnú "kačicu" anonymného francúzskeho šachového novinára, na ktorej nebolo ani zbla pravdy. Ako to však býva, táto menej radostná správa sa rozširovala oveľa pomalšie, a napríklad my sme sa ju dozvedeli až r. 1999! Takže nám neostáva, než sa čitateľom ospravedlniť, a "Wojtylovu" skladbu, ktorá mala pôvodne číslo 2300, uverejniť ešte raz. Pravda, dodnes nie je známe, odkiaľ si ju spomínaný podfukár požičal. Jej riešenie pošlite do 26. februára t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Tešíme sa na listy v našej obnovenej "súťaži" a troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kd5 Dd4 Ve6 Ve8 Sb8 Jc4 Pb5 e4 (8), č. Kd7 Sc8 Sd8 Jb7 Pc7 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Knihy za riešenia skladieb č. 3305 až 3309 (z 22.12.2000) vyhrávajú: Bohumil Moravčík, Družstevná 7, 962 32 Sliač, Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Ján Ferkanin, Čergovská 28, 080 01 Prešov a Miroslav Klobušiak, Klačno 31/2, 034 01 Ružomberok. Všetkých 5 skladieb vyriešil iba B.M., šance mal ešte P.S., ktorý uviedol iné vtipné riešenie 3309 ("čierny sa vzdal"), ale nevyriešil samomat. Celkovo sa táto minisúťaž ukázala ako veľmi náročná, aj keď asi 30 riešiteľov zvládlo prvé tri skladby.

Riešenie skladby č. 3312 (Vlček): 1.D:h6 hrozí 2.Dg6 mat, 1...Sf7, Sf6, Je7, J:h5 2.Dg5, D:f6, Jg:e7, g4 mat.

Riešenie skladby č. 3313 (Djablik): 1.Kc2 (hrozí 2.Kb3, Sh2, Jh5) Se7 (najlepšie) 2.Kb3 Sf8 (2...Sc5 3.V:c5) 3.Jh5 Sc5 4.V:c5 Kd4 5.Vc4+ Kd5 6.Jf4 mat. Napriek množstvu hrozieb záverečný mat pôsobí veľmi pekne.

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 16. februára t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred