Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.4.1990)


Problém č. 2300Karol Wojtyla*)

21 R.S.K. máj 1946

Mat 2. ťahomPápež šachovým skladateľom

Len máloktorý zo šachistov vie, že pápež Ján Pavol II. sa vo svojich mladých rokoch zaoberal šachom a zložil aj niekoľko problémov. Jeden z nich – sympatickú dvojťažku so zdanlivou hrou 1...Jb7~ 2.Kc5 mat – uverejňujeme pri príležitosti jeho prvej návštevy v Československu.

*) Išlo o dezinformáciu, ktorú opravujeme pri skladbe č. 3317.

Riešenie problému pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kd5 Dd4 Ve6 Ve8 Sb8 Jc4 Pb5 e4 (8), č. Kd7 Sc8 Sd8 Jb7 Pc7 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2281 (Zvarka) z 2. marca: 1.Ve8 tempo 1...K:g7, e4 Sf7~, S:e8, Jf4~ 2.D:e5, Dd4, De7, J:e8, Jh5 mat. Výborný úvodník, dávajúci čiernemu kráľovi únikové pole.

Riešenie problému č. 2282 (Sivák) z 2. marca: 1. riešenie 1.Df8+ Kc7 2.Vd6, 1...Kd7 2.Vc6, 2. riešenie 1.Vd6+ Kc8 2.Da7, 1...Ke8 2.Df6 a vždy 2...e2 alebo g2 mat. Samomat zvládlo nad očakávanie veľa riešiteľov.

Riešenie problému č. 2283 (Nemček) z 9. marca: a) Zvodnosť 1.e4? hrozí 2.f4 mat, 1...d:e4 2.f:e4 mat, 1...d4!, riešenie 1.f4 hrozí 2.e4 mat, 1...d4 2.e:d4 mat, b) zvodnosť 1.f4? hrozí 2.e4 mat, 1...g:f4 2.e:f4 mat, 1...g4!, riešenie 1.e4 hrozí 2.f4 mat, 1...g4 2.f:g4 mat. Nešlo o originál: v podstate totožnú skladbu uverejnil L. Salai sr. (taktiež z Martina) vo Východoslovenských novinách r. 1985. Nedá sa nič robiť, miniatúrkam vždy hrozí takéto nebezpečenstvo.

Riešenie problému č. 2284 (Klemanič) z 9. marca: Zvodnosti 1.K:d6? tempo 1...c4, Kc4 2.Vb8, Dd4 mat, 1...Sd2!, 1.Se6? hrozí 2.Vb8 mat, 1...c4 2.S:d6 mat, 1...d5!, riešenie 1.S:d6 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Kc4 2.Se6 mat. Veľmi moderná a originálna dvojťažka s hrozbovými aj úvodníkovými paradoxmi. Oprava: Pozícia je ilegálna, autor ju preto opravil nahradením pešiaka a4 čiernou vežou.

Riešenie problému č. 2285 (Arefiev) z 9. marca: Zvodnosť 1.Dg3? hrozí 2.Dd6+ Kc4 3.Dc5 mat (ten istý mat vychádza aj po 1...Jf4 2.De3! Kc4 3.Dc5 mat), 1...Kc4 2.Dd3+ Kb4 3.Db3 mat, 1...Se5 2.Db3+ Kd4 3.Dd3 mat, 1...Sd4 2.Sb3+ Ke4 3.Jd6 mat, 1...Kd4 2.Dd3+ Ke5 3.Dd6 mat, ale 1...Ke6!, riešenie 1.Sg6 hrozí 2.Dc5+ Ke6 3.Dd6 mat (taktiež 1...Je3 2.Df4! Ke6 3.Dd6 mat), 1...Ke6 2.Df5+ Ke7 3.Df7 mat, 1...Se5 2.Sf7+ Ke4 3.Jc5 mat, 1...Sd4 2.Df7+ Ke5 3.Df5 mat, 1...Ke5 2.Df5+ Kd4 3.Dc5 mat (1...Kc4 2.Dc5+ Kb3 3.Sc2 mat). Polotučné sú vysádzané modelové maty – teda skutočne 10 modelových matov! Napriek symetrii je to zrejme neprekonateľný výkon.

Knihy za riešenia problémov č. 2283 až 2285 vyhrávajú: Miroslav Dian, Novomeského 5, 010 08 Žilina, Jozef Kasperkovič, Budovateľská 9, 064 01 Stará Ľubovňa a Martin Šurjal, Bajkalská 23, 080 01 Prešov.

* Šachový oddiel Calex Zlaté Moravce vypisuje medzinárodný turnaj v skladaní dvojťahových samomatov. Problémy treba posielať do 1. júna t. r. na adresu Karol Mlynka, Školská 2, 953 01 Zlaté Moravce. Rozhodcom je Milan Šumný, o cenách oficiálne vypísanie nehovorí. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred