Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.3.1990)


Problém č. 2283 – originál

Milan Nemček, Martin-Vrútky

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pd5 na g5


Problém č. 2284 – originál

Emil Klemanič, Košice

Mat 2. ťahom

 Problém č. 2285J. V. Arefiev

I. cena

Šachmaty v SSSR 1986

Mat 3. ťahomDesať modelových matov

Prvá dvojťažka je jednoduchá, ale zaujímavá: úvodník v diagramovej pozícii sa stáva vo dvojníku zvodníkom – a naopak. Výbornú a originálnu skladbu na druhom diagrame (so zvodníkmi 1.K:d6? a 1.Se6?) zložil košický vysokoškolák, patriaci už definitívne medzi slovenskú kompozičnú elitu. Trojťažka, reprodukovaná zo sovietskeho mesačníka, je svetovým rekordom málo známeho autora: obsahuje zvodnosť 1.Dg3? s hrozbou 2.Dd6+ Kc4 3.Dc5 mat a ďalšími štyrmi modelovými matmi v jednotlivých variantoch. Pravda, skutočné riešenie vedie k novej pätici modelových matov, čo sa dosiaľ ešte nikomu nepodarilo (hoci najmä českí skladatelia sa usilovali vyše sto rokov). Pripomíname len, že modelový mat je definovaný ako mat, v ktorom kráľ nemôže na každé z okolitých polí z jediného dôvodu (napadnutie jediným bielym kameňom, alebo blokovanie čiernym), pričom všetky biele kamene (s možnou výnimkou kráľa a pešiakov) sa na mate aktívne zúčastňujú. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2283 a) b. Kb5 Vh2 Vh3 Pe3 f3 (5), č. Ka3 Pd5 (2), pozícia b) vznikne z a) premiestnením Pd5 na g5, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom, 2284 b. Kc7 Dh8 Vc8 Vh4 Sf4 Sg4 Ja7 Je2 Pa2 c2 d7 (11), č. Kb4 Se1 Pa3 a4 a5 c5 d6 e3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2285 b. Kb1 Df2 Sc2 Jb7 (4), č. Kd5 Sh8 Jg2 Pc6 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 15. marca t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov.

Riešenie problému č. 2267 (Gvozdják) z 26. januára: Zvodnosť 1.Jd7? hrozí 2.Dh7 a Vd4 mat, 1...D:d7, Dc4 2.Dc2, Ve5 mat, 1...f2!, riešenie 1.Jec4 hrozí 2.Vd4 a Dc2 mat, 1...D:d7, Dc4 2.Ve5, Dh7 mat (1...Dd6 2.J:d6 mat). Známa hrozbová Lačného téma, "rozšírená" o hrozbu Vd4 v oboch fázach. Dvojitá hrozba má skôr technický význam a obsahovo je neutrálna.

Riešenie problému č. 2268 (Sivák) z 26. januára: 1.Sf7 tempo 1...e5 2.Sh5 e4 3.Sg4 mat, 1...e:f5 2.Je4 f:e4 3.Se6 mat, 2...Kg4 3.h3 mat. Tri modelové maty.

Knihy za riešenia problémov č. 2267 a 2268 vyhrávajú: Vladimír Fridrich, Topoľová 47, 917 05 Trnava, Jozef Österreicher, Snežienková 38, 971 01 Prievidza a Peter Pastierik, Brezová 2/21, 052 01 Spišská Nová Ves.


Súťaže pre začiatočníkov

Československá organizácia kompozičného šachu vypísala pre všetkých čs. šachových skladateľov, ktorí mali uverejnenú svoju prvotinu nie skôr ako v r. 1983 (18. ročník súťaže), resp. v r. 1984 (19. ročník súťaže), osobitnú súťaž na skladby publikované kdekoľvek v období od 1.1. do 31.12.1986, resp. od 1.1. do 31.12.1987. Skladby do oboch súťaží pošlite na diagramoch s riešením, menom a adresou autora, s uvedením dátumu a miesta uverejnenia i s prípadným vyznamenaním, ako aj s uvedením dátumu a miesta uverejnenia prvotiny na adresu Juraj Brabec, Svetlá 1, 811 02 Bratislava, najneskôr do 30. júna 1990. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred