Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.3.1990)


Problém č. 2280 – originál

Imrich Morávek, Krompachy

Mat 2. ťahom


Problém č. 2281 – originál

Pavel Zvarka, Zvolen

Mat 2. ťahomProblém č. 2282 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Samomat 2. ťahom, 2 riešeniaBiely chce dostať mat

Trojicu originálnych skladieb začíname peknou miniatúrkou mladého autora, ktorý uverejnil svoju prvotinu 1.9.1988 vo Východoslovenských novinách. Druhá dvojťažka obsahuje po dobrom úvodníku 5 variantov. V samomate hrá biely tak, aby dostal mat, alebo inými slovami, vyhrá vtedy, keď podľa klasických pravidiel prehrá. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2280 b. Kf3 Dd1 Vg1 Pd3 (4), č. Kf5 Sf6 Pe6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2281 b. Kg4 Dc5 Vg8 Jg7 Pc3 e6 f5 g6 (8), č. Kf6 Sf7 Sh6 Jf4 Pe5 g5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2282 b. Kf1 Dg7 Ve6 Sd5 (4), č. Kd8 Pe3 f2 f3 g3 (5), biely začne a donúti čierneho dať mat druhým ťahom, dve riešenia.)

Riešenie problému č. 2264 (Šemrinec) z 19. januára: 1.Jf6 tempo 1...Kd6, K:f6, Kd4, Df4 2.Dd5, Sc3, Dc3, Sc7 mat. Hviezda čierneho kráľa.

Riešenie problému č. 2265 (Vicén) z 19. januára: 1. riešenie 1.Kc4 Vf3 2.V4d5 Vc3 mat, 2. riešenie 1.Kc6 Vf7 2.V6d5 Vc7 mat. Echové maty v symetrickej pozícii. (Riešenie problému č. 2266 sme uverejnili pri diagrame.)

Knihy za riešenia problémov č. 2264 a 2265 vyhrávajú: Andrej Kráľ, Pod papierňou 61, 085 01 Bardejov, Jozef Martiniak, Nová Lipnica 437, 900 42 Dunajská Lužná a Ivan Varga, Lisztova 6, 949 06 Nitrianske Hrnčiarovce.

* Skladby pre Album FIDE 1986-1988 treba posielať do 15. júna t. r. na adresu Vladimír Kos, Merhautova 66, 613 00 Brno. To je jediná zmena oproti oficiálnemu vypísaniu, ktoré bolo uverejnené v Šachovom umení (prílohe časopisu Československý šach) č. 1/1990.


Úspechy skladateľov

V jedinom americkom špecializovanom kompozičnom časopise United States Problem Bulletin dosiahli vynikajúce výsledky slovenskí šachoví skladatelia: v celoročnom turnaji trojťažiek 1988 zvíťazil Štefan Sovík z Modry (ex aequo s americkým veľmajstrom M. Vukcevichom) a v oddelení exoproblémov dvojica Ladislav Radi z Malého Horeša a Peter Gvozdják z Bratislavy (za sériovoťahový pomocný mat).


Kompozičné súťaže

Československá organizácia kompozičného šachu vypísala pre tento rok medzinárodné súťaže v štyroch oddeleniach: dvojťažky (rozhodca J. Brabec), mnohoťažky (J. Rusinek), štúdie (J. Polášek) a samomaty 3. ťahom (S. Vokál). Skladby treba posielať do 9. mája t. r. na zmenenú adresu Ivan Jarolín, Černyševského 39/22, 851 01 Bratislava.


Kedy zomrel Michail Platov?

Je známe, že Vasilij Platov, jeden zo slávnej bratskej dvojice rižských skladateľov štúdií, zomrel 17. júla 1952. O osude Michaila sa dosiaľ nepísalo – až koncom minulého roku priniesla sovietska tlač správu, že sa stal obeťou Stalinovej éry. Uväznili ho v r. 1937 a odvtedy je nezvestný... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred