Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.2.1990)


 

Problém č. 2277G. Kasparian

Zaria vostoka 1928

Biely remizuje


Problém č. 2278G. Kasparian

I. cena

Rižský šachový klub 1954

Biely remizujeProblém č. 2279M. Velimirović

I. cena

Die Schwalbe 1986

Mat 3. ťahomKasparian 80

27. februára t. r. sa dožíva svojich osemdesiatin svetoznámy arménsky skladateľ štúdii, veľmajster Genrich Kasparian. Narodil sa v Tbilisi, odkiaľ definitívne presídlil do Jerevanu r. 1936, už ako inžinier-projektant. Šach sa naučil vo veku 14 rokov, o dva roky začal riešiť a ďalšie dva skladať. Potom už kráčal od úspechu k úspechu v praktickom šachu (kde dosiahol titul medzinárodného majstra), ale najmä ako skladateľ. V štúdiových súťažiach získal dosiaľ okolo 160 vyznamenaní, z toho viac ako 50 prvých cien, v Albumoch FIDE má do r. 1982 vyše 170 bodov (pričom norma na veľmajstra je 70). Je mnohonásobným majstrom ZSSR a u nás známy aj radom kníh venovaných štúdiovej tvorbe. – Na prvom diagrame uvádzame Kasparianovu prvotinu: 1.b6 J:b3 2.b7 Jc5 3.b8J! (po premene na dámu príde "vidlička") 3...J:a4 4.Jd7! Sg7+ 5.Kf5. Čo zahrá biely po najlepšom 5...Kh6? Začiatok riešenia druhej štúdie je takýto: 1.Kh4! Jf2! (1...Sg4 2.Kg5 Je5 3.Se6 atď.) 2.Sd5+! (2.Kg3? Je4+! 3.K:h3 Jg5+; 3.Kf4 Jd6 4.Se6 atď.) 2...K:b6 3.Kg3 Jd3! 4.Sc4! (4.K:h3? Jf4+!) 4...Sf1 5.Se6! Sh3! 6.Sc4! Je5! 7.Se6 Jg6... Aké bude ďalšie "dobiedzanie" bieleho?

Prvá cena juhoslovanského autora z trojťažkového turnaja západonemeckého kompozičného časopisu vojde do histórie ako prototyp unikátnej témy, ktorú možno pochopiť z dôkladného porovnania zvodnosti 1.Kg3? a riešenia 1.Kf3 (tematické obrany sú 1...f4, g4, V:d6).

Dokončenie riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľná Pravda, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Riešiteľov prosíme uviesť vlastnú adresu aj v liste.) (Kontrolná notácia diagramov: 2277 b. Ke5 Pa4 b3 b5 g4 (5), č. Kh7 Sf8 Ja1 Pg5 (4), biely začne a vynúti remízu, 2278 b. Kh5 Sf7 Pb6 (3), č. Kb7 Sh3 Jd3 Pf5 (4), biely začne a vynúti remízu, 2279 b. Kg2 Dd2 Vd6 Vh5 Sh3 Sh8 Jd8 Jf2 Pc4 c5 d3 e2 f7 (13), č. Ke5 Dh7 Vf6 Vg7 Sh6 Ja2 Jg8 Pb7 c6 d4 f5 g5 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2262 (Miltner) z 12. januára: 1.Vd3 hrozí 2.Jd2 mat, 1...J:c3, J:c5, J:d6, D:f6, h:g5, V:g3, V:f2+ 2.J:c3, J:c5, J:d6, J:f6, J:g5, J:g3, J:f2 mat. Úplný koloskok bieleho jazdca.

Riešenie problému č. 2263 (Skubák) z 12. januára: 1. riešenie 1.Vb5 Se6+ 2.Kd4 Jc6 mat, 2. riešenie 1.Se5 Jc6 2.Sb5 Se6 mat. Veľmi dobrá analógia v odväzovaní bielych figúr a recipročná zámena ťahov bieleho.

Knihy za riešenie problémov č. 2262 a 2263 vyhrávajú: Jiří Bednařík, Palackého 824, 664 53 Újezd u Brna, Martin Drajna, Bačkovská 599/5, 078 01 Sečovce a Stanislav Kuchyňa, Dolná Trnávka 81, 966 21 p. Lovca.

* V súťaži štúdií časopisu 64 – Šachmatnoje obozrenie za rok 1988 získal dve vyznamenania Michal Hlinka z Košíc: druhé čestné uznanie za spoločnú skladbu s E. Fomičevom a pochvalnú zmienku samostatne.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční výnimočne v utorok 27. februára t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred