Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.4.1990)


Problém č. 2295 – originál

Milan Gombár, Ladce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2296 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 8. ťahomPrvotina so zámenou

Tretiu stovku slovenských prvotín začíname prekvapujúco veľmi dobrou dvojťažkou nášho riešiteľa, ktorá obsahuje tri zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...f4, c:d3, Sf3 2.g:f4, Dd4, V:f5 mat. Aká zámena sa objaví po úvodníku bieleho? Osemťažka obsahuje klasickú indickú tému, čím sme skúseným riešiteľom prezradili takmer všetko... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2295 b. Kc3 Db4 Vd3 Vf7 Sh3 Jd2 Je4 Pd5 d6 g3 (10), č. Ke5 Sf8 Sg4 Jb8 Pb5 b6 c4 d7 f5 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2296 b. Kh5 Sa7 Se6 Pa2 c2 g2 g3 g6 h4 (9), č. Ke4 Pa5 a6 c4 e5 g7 h6 (7), biely začne a dá mat najneskôr ôsmym ťahom.)

Riešenie problému č. 2277 (Kasparian) z 23. februára: 1.b6 J:b3 2.b7 Jc5 3.b8J! J:a4 4.Jd7! Sg7+ 5.Kf5 Kh6 6.Jc5! J:c5 pat (po odchode čierneho jazdca v 6. ťahu nasleduje 7.Je6 s remízou). Hlavnou ideou je premena pešiaka na jazdca a modelový pat, ale pre riešiteľov sú zaujímavé aj niektoré neuvedené odbočenia, napr. 4...Sh6 5.Kf6 Jc3 6.Kf5 Jd5 7.Jf6+, 3...Kg6 4.a5, alebo 1...Sc5 2.b7 Sa7 3.b4 Jc2 4.b5 Je3 5.Kd5 atď.

Riešenie problému č. 2278 (Kasparian) z 23. februára: 1.Kh4 Jf2! 2.Sd5+ K:b6 3.Kg3 Jd3! 4.Sc4! Sf1 5.Se6! Sh3! 6.Sc4! Je5! 7.Se6! Jg6! 8.Sf7! Jh8 9.Se6! ("prirodzené" 9.Sh5? Prehráva po 9...Sf1 10.Kf4 Sd3 11.Ke5 Kc5 12.Kf6 Kd4 13.Kg7 f4 14.K:h8 Ke3 15.Kg6 Se2 16.Se8 f3 17.Sd7 f2 18.Sh3 Kf3 s nasledujúcim Kg3) 9...Jg6 (9...Sg4 10.Kf4 Jg6+ 11.Kg5 remíza) 10.Sf7! Je5 11.Se6! Jd3 12.Sc4! Sf1 13.Se6 atď. Vynikajúca štúdia na tému večného prenasledovania čiernych figúr.

Riešenie problému č. 2279 (Velimirović) z 23. februára: Zvodnosť 1.Kg3? hrozí 2.De3+ d:e3 3.d4 mat, 1...f4+ 2.D:f4+ V:f4 3.Ve6 mat, 1...g4 2.Ve6+ V:e6 3.J:g4 mat, 1...V:d6 2.Jg4+ f:g4 3.Df4 mat, 1...Jc3!, riešenie 1.Kf3 hrozí 2.De3+ (aj po 1...Jc3 2.De3+ Je4 3.D:d4 mat), 1...f4 2.Ve6+ V:e6 3.D:f4 mat, 1...g4+ 2.J:g4+ V:g4 3.Ve6 mat, 1...V:d6 2.Df4+ g:f4 3.Jg4 mat. Geniálna trojťažka, v ktorej sa autorovi pomocou dvoch čiernych poloväzieb a šachov bielemu kráľovi podarilo uskutočniť Lačného tému v druhých aj tretích ťahoch bieleho, čo je spojené s "rotáciou" ťahov bieleho v oboch fázach.

Knihy za riešenia problémov č. 2277 až 2279 vyhrávajú: Vincent Kosnáč, Gelnická 18, 831 06 Bratislava, Ervín Müller, ČSA 30, 045 01 Moldava nad Bodvou a Marián Oravec, Pod Skalkou 1, 080 01 Prešov.


Ešte o svetovej súťaži

K informácii o 4. svetovej súťaži v kompozičnom šachu (zo 16. marca) pridávame niekoľko poznámok. Z 24 československých skladieb je až 21,5 od slovenských autorov (t. j. 89,6 %), čo svedči o súčasnej veľkej prevahe slovenského kompozičného šachu nad českým (výnimkou sú len štúdie, kde z troch skladieb je 2,5 českých). Pravda, pre úspech nášho družstva nie je dôležité trvalé bydlisko jednotlivých autorov, ani ich národnosť, ale jedine to, koľko bodov získajú skladby v definitívnom výsledku. Ťažko sa predpovedá, keď nepoznáme diela súperov, ale podľa absolútnej hodnoty máme viacero dôvodov pre optimizmus. Najlepšie výsledky očakávame od trojťažiek (Lačný, Sovík, Labai), reflexných matov (Valuška, Lačný, Sovík) a dvojťažiek A2 (Kiss, Klemanič, Lačný). Ale nádejné sú aj štúdie (Hlinka+Vlasák, Lerch, Matouš), samomaty (Labai, Lačný+Sovík, Taraba), pomocné maty (Opalek, Sovík, Packa) a nakoniec sme poslali aj veľmi dobré mnohoťažky (Sovík, Salai jr., Salai sr.) a dvojťažky A1 (Valuška, Lačný, Sovík). Všetci dúfame, že naše družstvo, ktorého oporami sú tentoraz Š. Sovík a Ľ. Lačný, získa v "kompozičnej olympiáde" aspoň bronzové medaily... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred