Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.3.1990)


 

Problém č. 2292Ivan Kiss

Šachové umenie 1982

Mat 2. ťahom


Problém č. 2293Ivan Kiss

IV. cena

The Problemist 1981

Mat 2. ťahomProblém č. 2294 – originál

Milan Nemček, Martin-Vrútky

Pomocný mat 1. ťahom

4 riešenia, žartovný problémTvorba Ivana Kissa

Náš čerstvý majster športu v kompozičnom šachu uverejnil svoju prvotinu už ako 14-ročný (vo Východoslovenských novinách) a mimoriadne rýchlo sa vypracoval medzi najlepších čs. skladateľov dvojťažiek. Spočiatku pod prísnym vedením Jozefa Tarabu, ale v posledných rokoch už celkom samostatne dosiahol celý rad vynikajúcich tvorivých výkonov, stal sa majstrom Československa, získal desiatky vyznamenaní na medzinárodných turnajoch, úspešne vystúpil vo dvoch svetových súťažiach a do pokladnice kompozičného umenia prispel aj niekoľkými veľmi originálnymi dielami. Osobitne treba spomenúť jeho 8 bodov (najlepší čs. výsledok!) v Albume FIDE 1980-1982 (keď mal ešte len 16 až 18 rokov) a ich pravdepodobné zopakovanie v Albume FIDE 1983-1985 (podľa zatiaľ neoficiálneho výsledku). – Z jeho teenagerského obdobia sú aj dve reprodukované dvojťažky: miniatúrka so zvodnosťami 1.Vd1?, 1.Va4? a 1.Va6?, ako aj 20-kameňová motivačne veľmi zaujímavá úloha so zdanlivými hrami 1...De3+ 2.d4 mat, 1...Ve3 2.d3 mat.

Na treťom diagrame je symbol blížiaceho sa prvého apríla: žartovný pomocný mat, v ktorom vychádzajú štyri riešenia, ale ako? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2292 b. Kc5 Dg1 Va1 Sb8 Jg8 (5), č. Kf5 Pe3 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2293: b. Ka7 Dc2 Ve6 Vf1 Sa5 Sg2 Je1 Jh2 Pd2 (9), č. Ke2 De4 Vd7 Vh3 Sh4 Pb2 b7 c3 c7 f2 f5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2294 b. Kc5 Kf4 Dd3 Sd6 Pa2 (5), č. Kc1 Ke1 Jh1 Pb3 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať ihneď mat, štyri riešenia, žartovný problém.)

Riešenie problému č. 2275 (Lebloch) zo 16. februára: Zvodnosť 1.S:g7? hrozí 2.Dd3 mat, 1...Jd4 2.D:d4 mat, 1...f:e1J!, riešenie 1.Sf7 hrozí 2.Sg6 mat, 1...J:d4 (Jf4), Kf3, Df3, Sd5, J:g3 2.V:e3, Sd5, Ve8, D:d5, Dg4 mat. Zámena matu a hrozby.

Riešenie problému č. 2276 (Henrych) zo 16. februára: a) 1.f1S Se3 2.Kf3 Sg1+ 3.Ke2 Ve3 mat, b) 1.Kd4 Va3 2.Kc5 Va7 3.Kd6 Se3 mat, c) 1.Kd4 Va3 2.Kc5 Va5+ 3.Kb6 Sd8 mat, d) 1.Kd6 Vc6 2.Kd7 Vd6+ 3.Ke8 Vd8 mat. Veža a strelec matujú striedavo na poliach e3 a d8, pričom všetky maty sú modelové.

Knihy za riešenie problémov č. 2275 a 2276 vyhrávajú: Ján Heinrich, ČSA 30, 045 01 Moldava nad Bodvou, Sylvia Rusková, Makarenkova 3, 040 01 Košice a Ján Slávik, Komenského 420, 014 00 Bytča.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 5. apríla t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred