Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.1.2001)


Skladba č. 3311 – originál

Jozef Taraba †

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaPrvý originál

Prvým originálom našej rubriky v treťom tisícročí je zaujímavý pomocný mat z pozostalosti našim čitateľom dobre známeho kežmarského autora Jozefa Tarabu (26.11.1947-27.1.2000). Pre riešiteľov, ktorí sa dosiaľ do pomocných matov nepúšťali, uvádzame ako pomôcku jedno z riešení: 1.Jc5 D:c8 2.Jb5 V:c6 mat. Ďalšie dve riešenia pošlite do 29. januára t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). (Kontrolná notácia diagramu: b. Kg4 De6 Vd6 (3), č. Ka6 Dc8 Vc6 Ve7 Sf1 Sf8 Jd4 Jd7 Pa5 a7 b4 b7 c4 (13), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

Knihy za riešenie skladby č. 3300 vyhrávajú: Ľubomír Dedera, Komenského 504, 033 01 Liptovský Hrádok, Jozef Faban, 059 52 Veľká Lomnica 352 a Daniel Martiny, Hviezdoslavova 37-79, 965 01 Žiar nad Hronom.

Riešenie skladby č. 3303 (Sovík): Tematické pokusy 1.Ja5+? b:a5 2.Sb7+ V:b7!, 1.V:d6+? e:d6 2.Jd8+ S:d8 3.Sb7+ V:b7!, 1.Sd7+? S:d7 2.Vc8+ ~:c8 3.Jd8+ D:d8!, riešenie 1.Kh3 hrozí 2.Vd7 (napr. po 1...J:e4 2.Vd7 Jf2+ 3.Kg2 S:d7 4.S:d7 mat), 1...V:d2 2.Ja5+ b:a5 3.Sb7+ J:b7 4.Vc8 mat, 1...V:f4 2.V:d6+ e:d6 3.Jd8+ S:d8 4.Sb7 mat, 1...Dh6 2.Sd7+ S:d7 3.Vc8+ S:c8 4.Jd8 mat. Logické odlákanie Vb2, Vd7 a Df8, obete troch bielych figúr s cieľom uvoľniť polia a nakoniec rotácia tretích a štvrtých ťahov bieleho: skladba ašpirujúca na prvú cenu.

Riešenie skladby č. 3304 (Kovalič): 1.Vc4 Ja4 2.Ve3 d:c6 mat, 1.V:c5 Jd1 2.Vd3 e:f5 mat, 1.Kc3 V:e7 2.D:d5 e:d5 mat, 1.K:c5 V:f5 2.De6 d:e6 mat. Veľmi dobrý a zajímavý pomocný mat s bohatým strategickým obsahom.

Riešenie skladby č. 3305 (Valuška): Zdanlivá hra 1...D:d6 2.Dd4 mat, zvodnosť 1.Kc6? hrozí 2.Dd4 mat, 1...D:d6+, D:h4, D:g7 2.D:d6, Ve6, Df4 mat, 1...Sa4+!, riešenie 1.Se4 hrozí 2.Dd4 mat, 1...D:d6, D:h4, D:g7+ 2.Jge6, Jg6, S:g7 mat (1...S:e4+, Jd5 2.V:e4, Jd7 mat). V troch hlavných variantoch cyklická zámena obranných motívov spojená so zámenou matov, a navyše zopár "zaujímavostí". Vynikajúca dvojťažka na tému 6. WCCT, od ktorej sme očakávali veľa bodov. Ruský rozhodca ju však diskvalifikoval zrejme pre jedinú chybičku krásy, ktorou je nepripravený mat na šach 1...D:g7+ pred úvodníkom...


Vzad <<  >> Vpred