Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(14. 9. 1996)


Problém č. 1554

Vasil Ďačuk, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (4+5)


Problém č. 1555

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+4)Kontrolná notácia: 1554: b. Kf2, Db3, Sg3, Jh2 (4), č. Kh3, Sg8, Jd5, Pc3, h5 (5) – mat 2. ťahom, 1555: b. Ke8, Vb6, Vh7, Sd7, Se3, Jd6, Je7, Pe6 (8), č. Kc7, Vd1, Sh4, Ja7 (4) – mat 2. ťahom.

Po č. 1552 (Vovnejko: b. Ka6, Ve1, Je3, Pa7 (4), č. Ka8, Sc1, Pc6 (3) – mat 2. ťahom) a č. 1553 (Brada: b. Kg4, Vd3, Vd6, Sb5, Sg5 (5), č. Ke5, Ja5, Pe6 (3) – mat 2. ťahom) pokračuje naša jesenná dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike ďalšími dvoma pôvodnými súťažnými dvojťažkami. Č. 1554 má dve tematické zvodnosti a č. 1555 jednu. V oboch skladbách si v každej fáze všimnite aj hrozbu.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1534 (Vovnejko) z 6. júla 1996. Zdanlivá hra 1...e:d4(e:f4) 2.De2 mat. Zvodnosť 1.f:e5? tempo, 1...K:e5, f:e5 2.De3, Dh6 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.Ve4 tempo, 1...d4(d:e4), f:e4 2.Da2, f5 mat. Trojfázová voľná zámena hier typu Z–32–65, ale v spracovaní, kde čierna pasivita a jednoduchosť znižujú jej kvalitu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Pavel Filippi, Lermontovova 2, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1535 (Opalek) z 6. júla 1996. 1.Ja5 hr. 2.Sf2+ K:a5(Sc5) 3.Da4(Jc4) mat, 1...Vh3 2.Jd3! V:g3 3.Jc4 mat (modelový) a ešte tri takéto maty: 2...K:a5 3.Sc7 mat, 1...K:a5 2.Se1+ Kb6 3.Ja4 mat, 1...Jb3(c2) 2.Db7+ Kc5 3.Jb3 mat (1...Kc5 2.Jd3+ Kb6 3.Jc4 mat). Veľmi pekná trojťažka od nášho jubilanta nebola jednoduchá na riešenie, ale pekné štyri modelové maty v troch variantoch zato stáli (A. Kalita, Bratislava). Spolu štyri modelové maty, z toho dva po skrytej a ťažko hľadanej obrane 1...Vh3 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skvelá konštrukcia (P. Filippi, Bratislava). Typická česká škola s obeťou figúry v úvodníku (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Alojz Kubaský, Rastislavova 2, blok Línia, 058 01 Poprad.

Riešenie problému č. 1536 (Sarkic) z 13. júla 1996. Zdanlivé hry 1...K:c4, K:e4 2.Dc5, De5 mat. Rieši 1.d3 tempo, 1...Kc3, Ke3 2.De5, Dc5 mat. Dvojfázová núdzovka so zámenou obrán a reciprocity matov nebola riešiteľsky náročná (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane MUDr. František Pajtás, Hlavná 12, 076 43 Čierna nad Tisou.


Vzad << >> Vpred