Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 12. 1976)


Problém č. 122

Juraj Brabec

4. čestné uznanie

Szachy 1975

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka8 Da4 Ve8 Sg6 Jd6 Je4 Pc2 c5 c6 d4 e5 g3 (12), č. Kd5 Va6 Vh4 Sa1 Sg8 Jc1 Pa5 a7 c7 e3 f3 g7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 119 (Sovík): Zvodnostný obsah po 1.Ve7? sme uviedli pri uverejnení problému, riešenie je 1.Vc7 hrozí 2.V:c4 mat a rovnaké varianty (1...D:b6, Sf6+, V:e2, Je3, b:c3 2.D:b6, D:f6, J:e2, d:e3, d:c3 mat) majú inú obrannú motiváciu (priviazanie, šach, zrušenie krytia braním, priame napadnutie, otvorenie – t. j. v prvých dvoch variantoch recipročnú a v ďalších troch cyklickú zámenu obranných motívov).

Jedným zo skladateľov, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj slovenského kompozičného šachu je majster športu Juraj Brabec, povolaním chemický inžinier a pracovník Výskumného ústavu papiera a celulózy v Bratislave. Osobitne cenné sú jeho výskumy v oblasti teórie motívov a novostrategickej dvojťažky. V praktickej činnosti má veľký podiel na rozvoji trojfázovej dvojťažky so zámenami hier. Aj jeho posledný úspech – čestné uznanie na turnaji poľského mesačníka, mimochodom, vzhľadom na iné úlohy turnaja podcenený patrí do tejto sféry: treba si všimnúť zdanlivé hry po 1...S:d4, V:e4, V:c6 a nevynechať zvodnosť 1.Jf5?


Vzad <<  >> Vpred