Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 4. 1. 1977)


Problém č. 123

Abram S. Gurvič

Bakinskij rabočij 1926

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kh6 Jb8 Jh1 Pa4 (4 kamene), čierny Kh3 Pa3 (2 kamene), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti výhru. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenia problémov č. 114 a 116 vyhrávajú: Viliam Bariak z Modrého Kameňa, Štefan Halža z Vranova nad Topľou, Ondrej Kuma z Trenčína, Jozef Nagy z Lučenca, Ján Nízky zo Žiliny a Eugen Pavlovský z Prahy.

Riešenie problému č. 120 (Koppelomäki): 1.Se4 Sg8 (meniť strelcov nemôže pre teoretickú remízu, po 1...Jg6 ide 2.Kc3 s rýchlym dobytím Je1) 2.Sd5 Jf7 (ináč nasleduje opakovanie ťahov) 3.Kc3 Kb1 4.Kd2 Jc2 (čierny sa teší, že zachránil jazdca, ale len krátko) 5.Se4! s remízou.

Je skutočne pozoruhodné, v koľkých zdanlivo bezvýznamných a nič osobitného neveštiacich pozíciách dokázali skladatelia štúdií objaviť pôsobivé kombinácie alebo obraty. Abram Solomonovič Gurvič (1897–1962) bol jediným z najvýznamnejších sovietskych štúdiárov v praxi aj teórii a ortodoxným vyznavačom "realizmu" v štúdiovej tvorbe. Mimoriadne si cenil práve jednoduché, akoby z partie prevzaté koncovkové postavenia, ale vedel ich "oduševniť" ostrou pointou. Čo myslíte, dokáže biely v dnešnom probléme zabrániť postupu Pa3, alebo vymyslí nejakú inú pascu?


Vzad <<  >> Vpred