Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 1. 1977)


Problém č. 124

Eike E. Best

Zvláštna cena

Schach–Echo 1967

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Ke5 Vf4 Vh6 Jg8 (4), č. Kg5 Ph2 h7 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 117 a 118 vyhrávajú: Jozef Bača z Bratislavy, Vladimír Duhár z Dubnice nad Váhom, Juraj Hýroš z Dolného Kubína, Stanislav Kollár z Hlohovca, Peter Michalík z Topoľčian a Peter Šatala z Ihlian, okr. Poprad.

Riešenie problému č. 121 (Kopajev): Prvá zvodnosť 1.c3? tempo 1...Ka4, c:b5 2.Db4, Da7 mat, vyvrátenie 1...Ka6!, druhá zvodnosť 1.Kc7? tempo 1...Ka4, c:b5, Ka6 2.Jc3, Da3, Db6 mat, vyvrátenie 1...d7~!, riešenie 1.c4 tempo 1...Ka4, c:b5, Ka6 2.Da3, D:b5, Da7 mat. Trojfázová zámena dvoch matov a dvojfázová zámena ďalšieho matu, ale zároveň aj dve zámeny obrán (s matmi Da7 a Da3). S b.Kd8 (bez Pd7) by bola ešte zvodnosť 1.Kc8? s novou zámenou matu 1...Ka6 2.Jc7 mat (1...c:b5!), ale zvodnosť 1.Kc7 by sa stala druhým riešením. Na miniatúrku priamo neuveriteľný obsah.

Collinova trojťažka č. 118 vzbudila zo všetkých doterajších problémov asi najväčší ohlas. Došlo na ňu najviac správnych riešení a k mnohým pripojili riešitelia pochvalné poznámky. Preto dnes sme vybrali skladbu do určitej miery podobnú. Nemá síce zdanlivé hry, ale navyše bieleho jazdca a najmä čierneho pešiaka h7. A práve tieto kamene (prirodzene, spolu s vežami) vytvoria dva krásne varianty, pričom obdobnú kombinačnú náplň možno nájsť aj v hrozbe.


Vzad <<  >> Vpred