Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(3.5.2003)


Skladba č. 188Wieland Bruch

PAT A MAT 4.2003

Mat 2. ťahom (14–7)Štvrťročník PAT A MAT slávi malé jubileum: práve vyšlo 40. číslo. Na tradičných 32 stranách a v peknej grafickej úprave uverejňuje výsledky troch svojich ročných, respektíve dvojročných turnajov a piatich oddelení súťaže Nedeľnej Pravdy 1996-1997. V pravidelnom "okienku do sveta" nájdu čitatelia vybrané dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, pomocné maty a exodvojťažky zahraničných skladateľov. Osobitne bohaté sú tentoraz "obrázky z výstavy", obsahujúce 30 skladieb 21 slovenských autorov, ktoré získali vyznamenania na turnajoch v zahraničí (podľa abecedy Barani, Brabec, Brada, Golha, Jarolín, Kekely, Labai, Lehen, Ložek, Lörinc, Mihalčo, Mlynka, Novomeský, Ondruš, Opalek, Pituk, Salai jr., Salai sr., Širáň, Taraba, Vokál). Aj originálov je viac ako obyčajne (27), pričom nad diagramami nájdeme mená takých majstrov ako G. Bakcsi (Maďarsko), W. Bruch (Nemecko), C. Feather (Anglicko), Ž. Janevski (Macedónsko), V. Kotěšovec (Česko), N. Kralin (Rusko), V. Markovcij (Ukrajina-Česko) – nehovoriac o našich. Bohatý a zaujímavý obsah dopĺňajú definície 30 použitých pojmov z exošachu a vypísania domácich aj zahraničných turnajov. Záujemcovia o časopis sa môžu prihlásiť aj na adresu našej rubriky.

Kontrolná notácia: b. Ka6 Dh4 Vb5 Vc8 Sa1 Sg4 Jc5 Jd5 Pa3 b4 b6 c2 e3 e7 (14), č. Kc4 Sc7 Se4 Jb7 Je8 Pe2 f6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematickou zvodnosťou je 1.Jc3?, celé riešenie prinesieme o dva týždne.

Riešenie skladby č. 187 (Rudenko – mat štvrtým ťahom): 1.Sa7! hrozí 2.Dc8+ Kb5 3.Dc4+ Ka5 4.Da4 mat, 1...Jc3 2.Jd7+ Kd5 3.Db7+ Kc4 4.Je5 mat, 1...Vf4 2.Jc4+ Kd5 3.Db5+ Ke4 4.Jd2 mat (navyše 1...Kd6, Kc5 2.Db5, Dc4+ atď.). Tri modelové maty, z toho druhé dva echové a s využitím blokovania "vzdialeného" poľa. Osobitne treba spomenúť mimoriadne podarený úvodník, poskytujúci čiernemu kráľovi dve voľné polia. (ff)


Vzad <<  >> Vpred