Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 4. 1979)


Úloha č. 763

Milan Bednár, Kurima

Originál pre VN

Mat 2. krokom (14–10)Kontrolná notácia: b. Kf5, Dc1, Vb5, Vd8, Sd5, Se1, Jc7, Jd7, Pb2, b3, b4, c2, f2, g3 (14), č. Kd4, Da2, Va4, Vc6, Sf4, Pd2, e2, f6, g4, h2 (10). Úloha má 3 zvodnosti. Dúfame, že táto úloha bude korektnejšia ako úloha č. 759 od toho istého autora.


Riešenie problému č. 758 od Ing. Jána Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. b. Kh5, Dh6, Ve7, Vf1, Jb1, Pb2, b3, b4 (8), č. Kd4, Sc2, Pd5, e4, f2 (5): Zdanlivá hra: 1...Sc2-d3 2.Dh6-b6 mat. Vl. riešenie: 1.Dh6-c1 a čierny je v nevýhode kroku. 1...Sc2-d3 2.Dc1-c5 mat, 1...Sc2:b1 (:b3) 2.Dc1-c3 mat, 1...Sc2-d1+ 2.Vf1:d1 mat, 1...Kd4-d3 2.Dc1-d2 mat, 1...e4-e3 2.De1:e3 mat.


Odkazy redakcie

Ján Fábry, Poprad: Vaša päťťažka sa na uverejnenie nehodí, lebo biely robí len úplne samozrejmé kroky. Inak uprednostňujeme normálne ortodoxné úlohy. Pomocné maty a samomaty uverejňujeme len v prípade nedostatku iného vhodného materiálu.

Jaroslav Köszegy a iní nováčkovia: Za správne vyriešenie dvojťažky sa priznávajú 2 body, za trojťažku 3 body a za mnohoťažku 4 body. Za riešenie štúdie sa priznáva 5 bodov. Za vedľajšie riešenie sa priznáva plný počet bodov, ako za autorovo riešenie. Ak súťažiaci udá nesprávne vedľajšie riešenie, jeden bod sa strháva. Za závažný duál sa priznáva jeden bod. Za dôkaz neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod a za riešenie autorovej intencie plný počet bodov. Mená riešiteľov z Michalovského okresu sú uvádzané v okienku o bodovom stave takmer v každej šachovej rubrike. Zapojiť sa do súťaže môžete kedykoľvek, najlepšie hneď na začiatku kvartálu, lebo súťaže sú kvartálne. Dnešnou úlohou sa začala nová kvartálna súťaž.


Vzad <<  >> Vpred