Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 3. 1979)


Úloha č. 758

Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–5)Kontrolná notácia: b. Kh5, Dh6, Ve7, Vf1, Jb1, Pb2, b3, b4 (8), č. Kd4, Sc2, Pd5, e4, f2 (5). Úloha má jednu zdanlivú hru.


Riešenie problému č. 752 od Ing. Jána Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. b. Kh8, Vb2, Sc1, Sc2, Jb8, Jd8 (6), č. Ka3, Va8 (2): 1.Jd8-c6 tempo Va8:b8+ 2.Vb2:b8+ Ka3-a2 3.Vb8:a8 mat, 1...Va8-a4 2.Vb2-b4+ Ka3-a2 3.Vb4:a4 mat, 1...Va8-a7 (a6, a5) 2.Vb2-b7 (b6, b5)+ Ka3-a2 3.Vb7:a7 mat (b6:a6 mat, b5:a5 mat). Žiaľ, posledné tri varianty majú veľmi nepríjemný škodlivý duál: 2.Vb2-b1+ Ka3-a2 3.Jc6-b4 mat<./p>

Riešenie problému č. 753 od Milana Jurkovského zo Spišského Podhradia. b. Kc6, Dd2, Va4, Vf1, Sc8, Sh8, Jd5, Jf3, Pb4, e2, g4 (11), č. Ke4, Vc1, Vf5, Sb1, Sd4, Jg2, Pb6, c3, c5, e6, g3, g5 (12). Autorova intencia: 1.b4-b5 tempo Vc1-c2 (Sb1-a2, Sb1-d3) 2.Dd2-d3 mat (:d3 mat) 1...c3-c2 2.Dd2-d3 mat, ale aj 2.Jd5-c3 mat škodl. duál. 1...Sb1-c2 (Vc1-d1, e1, :f1) 2.Jd5:c3 mat, 1...Jg2 ľub. 2.Dd2-e3 mat, 1...c5-c4 2.Dd2:d4 mat, 1...c3:d2 2.Jf3:d2 mat, 1...e6:d5 (:f5) 2.Sc8-f5 (:f5) mat, 1...Vf5:f3 2.e2:f3 mat, 1...Vf5-e6 (f6) 2.Jd5-f6 mat (:f6 mat) 1...Vf5-f7 (f8) 2.Jf3:g5 mat. Táto, ináč pekná úloha je po 1...Vf5:d5 neriešiteľná.


Odkaz redakcie

Všetkým skladateľom: Upozorňujeme, že skladby poslané bez diagramu nebudeme brať do úvahy.

Niekoľko riešiteľov poslalo riešenie úlohy č. 749 s takým oneskorením, že body sme nemohli priznať. Na šťastie to nemalo vplyv na vypísanie odmeny.

Bodový stav pre nedostatok miesta prinesieme neskoršie.


Vyhlásenie skladateľskej súťaže

Jiskra – orgán OV KSČ a ONV v Jihlave, nositeľ Radu práce, vypisuje skladateľskú súťaž pre začínajúcich autorov v oddelení dvojťažky vo forme otvoreného turnaja. Súťaže sa môžu zúčastniť skladatelia, ktorí pred rokom 1977 nemali uverejnený žiadny šachový problém a zašlú svoje pôvodné práce do 31. 12. 1979 v dvoch vyhotoveniach na adresu rozhodcu turnaja: Ján Švarc, Čajkovského 539, 674 01 Třebíč. Práce budú do konca marca 1980 postupne uverejňované v jihlavskej Jiskre do 15. apríla 1980. Tri najlepšie práce budú ocenené (100, 70 a 50 Kčs), tiež budú udelené tri čestné uznania a tri pochvalné zmienky. Definitívny výsledok bude do konca mája 1980 oznámený všetkým zúčastneným.


Vzad <<  >> Vpred