Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(27.10.2023)


Skladba č. 1221Juan Carlos Benítez

Pravda 1986

Mat 2. ťahom (4–4)Kontrolná notácia: b. Kg6 Dg7 Sd8 Pf3 (4), č. Kd6 Pc6 d5 e6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1220 (Knuppert): Zdanlivé hry 1...Sc1 až h6 – okrem e3 – 2.e:f6 mat, riešenie 1.Dd7! tempo 1...K:e5 2.Dd5 mat, 1...Ke3 2.Dd3 mat, 1...f5 2.Dd4 mat, 1...f:e5 2.Dd3 mat, 1...Sf4~ 2.Dd4 mat, ale po predĺženej obrane 1...Se3 (ktorý bráni Dd4) ide okrem 2.Dd5 mat aj 2.Df5 mat. To je duál vo významnom tematickom variante, ktorý preto vážne znehodnocuje ináč peknú miniatúrku s veľmi dobrým úvodníkom, a mal viesť k diskvalifikácii skladby pre Album FIDE. (ff)


Vzad <<  >> Vpred