Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10.7.1996)


Tento týždeň uplynulo už 140 rokov od vzniku deväťťažky, ktorá dostala meno "nesmrteľná úloha". Názov súvisí s mimoriadnou kombináciou, keď biely obetuje obe veže, dámu, strelca, jazdca a pešiaka a dá mat samotným bielym pešiakom d3 na poli d4 obkľúčenému čiernemu kráľovi jeho vlastnými kameňmi. Autorom nesmrteľnej úlohy je zakladateľ staronemeckej školy – Konrad Bayer (10. 11. 1828 – 15. 10. 1897), ktorý dlho žil v Olomouci. Jeho úlohy často končievali modelovým matom, čím sa stal ideovým predchodcom českej školy úlohovej. Bol tiež redaktorom kompozičnej časti mesačníka Wiener Schachzeitung. Mal veľký vplyv na prvého slovenského šachového skladateľa Arnolda Pongrácza (18. 7. 1810 – 7. 7. 1890), s ktorým zložil niekoľko spoločných mnohoťažiek. Sme zvedaví, ako sa vám č. 79 bude páčiť.

Riešenie skladby č. 70 (König) z č. 19/96. 1.Sd6 hrozí 2.S:b4 c5 3.D:c5(d7) mat, 1...S:d6 2.Dd8! Kc5 3.Da5 mat (modelový), 1...Sc5 2.Da5! K:d6 3.Dd8 mat (modelový). Ostatné obrany sú z hľadiska českej školy úlohovej netematické, lebo po nich nevychádzajú modelové maty. Nečakaný až humorný úvodník, málo figúr, veľa pekných variantov, dva modelové maty – to je skladba, ktorá sa pred 120 rokmi rodila v kolíske českej školy úlohovej (A. Kalita, Bratislava). Branie poľa úvodníkom je markantným dôkazom, že duchovný otec českej školy úlohovej niektoré zásady ešte neformuloval (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane S. Maťašová z Giraltoviec a A. Hamad z Nitry.

Vyšlo 5. číslo slovenského šachového mesačníka ŠACHprofil. Prináša podrobnú správu o zápase na 90 šachovniciach medzi Slovenskou a Českou republikou (45:45), ktorý sa hral prostredníctvom počítačovej siete Internet.Skladba č. 79

Konrad Bayer

The Era, 6. 7. 1856

Mat 9. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: biely Kc5 Dd8 Va4 Vb4 Sh5 Jf5 Pd3 f2 (8), čierny Kh7 Df7 Vf3 Sd1 Sh2 Je2 Pd5 e6 f6 g6 (10) – biely začne a dá mat najneskôr deviatym ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred