Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(6.4.1995)


Uplynulo 75 rokov, keď 1. apríla 1920 v Bratislave vyšlo prvé číslo zábavného časopisu Szellemi Sport – Geistes Sport (Duševný šport). Jeho súkromným vydavateľom za spolupráce Richarda Rétiho (28. 5. 1889 – 6. 6. 1929) nebol nikto iný, ako o 4 roky mladší Július (Gyula) Breyer (30. 4. 1893 – 9. 11. 1921) – jeden z najväčších šachových talentov tohto storočia. Hoci sa narodil v Budapešti, pohnutá politická situácia v Maďarsku ho v roku 1919 donútila emigrovať do novoutvorenej ČSR. Býval na terajšej Panskej ulici č. 5 (bývalá Nálepkova). Tu vytvoril svoju slávnu retrográdnu skladbu založenú na 50–ťahovom pravidle. Tu sa stal československým občanom a súčasne vyhnancom svojej vlasti. Kto si kúpil niektoré číslo jeho časopisu, iste spoznal Breyera aj osobne ako kolportéra. Zlá finančná situácia donútila toho stavebného inžiniera, aby predával vlastný časopis na bratislavskom nádraží. Kupujúci sa však potom nenudili, veď časopis vedel zaujať nejedného čitateľa na niekoľko hodín. Tak napríklad v druhom čísle (vyšlo 15. apríla 1920) možno na strane 3 nájsť ľúbostný dopis. Každý verš tejto dlhej básne ak čítate odzadu, dostanete opäť pôvodný text. Celkove vyšlo žiaľ iba 5 čísel tohto časopisu (posledné 1. júla 1920). Kompletnú sériu vlastní Univerzitná knižnica v Bratislave pod signatúrou XXI.F.8757, no po vojne sa stratila. Len nedávno pracovníčka knižnice, pani Janka Hajdúchová zistila, že táto bibliografická rarita je opäť na svete. Kompletná fotokópia (80 strán) stojí iba 50 Sk. Breyer žiaľ nemal pevné zdravie a dlhé roky trpel srdcovou chorobou. Zomrel iba 28–ročný a dlho bol pochovaný na ortodoxnom židovskom cintoríne v Bratislave (povyše PKO). Jeho dcéra, ktorá žila po smrti otca v Budapešti dala jeho pozostatky exhumovať a premiestniť do miesta rodiska. A tak 12. mája 1987 bol Breyer na budapeštianskom cintoríne (ul. Mezö Imre) pochovaný znova. Z neveľkej kompozičnej, ale zato významnej tvorby Breyera prinášame zaujímavú núdzovku č. 14.Skladba č. 14

Július Breyer

Magyar Sakkujság 1913

Mat 2. ťahom (8–6)Kontrolná notácia: biely Kb1 Db2 Vh1 Sc6 Sd4 Pc5 f3 h5 (8), čierny Kg3 Sg1 Pb3 c7 f4 h6 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred