Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13.4.1995)


Ak by sa vám podarilo spracovať recipročnú predĺženú obranu použitím troch čiernych figúr, išlo by potom o cyklickú predĺženú obranu. V skladbe č. 15 sa po správnom tempovom úvodníku rozohrajú tri čierne figúry (Vc5, Jc6 a Jf5), každá vytvorí jednu predĺženú obranu a pritom vznikne cyklus matov typu AB–BC–CA. Túto peknú myšlienku realizoval holandský medzinárodný veľmajster Eeltje Visserman (24. 1. 1922 – 22. 3. 1978) už v roku 1941. Celkove zložil vyše 1000 skladieb a v Albumoch FIDE získal 170 bodov (čo je stále 3.–4. miesto v historickej tabuľke). Jeho kvality iste oceníte hlavne vtedy, keď sa vám podarí dnešnú jeho učebnicovú dvojťažku správne vyriešiť.

Riešenie skladby č. 9 (Lošinskij) z č. 9/95. 1.Df2 hr. 2.D:a7 mat, 1...Sd4 2.D:e2 mat, 1...Vd4 2.Vh6 mat, 1...d4 2.Sc4 mat, 1...Jed4 2.Da2 mat, 1...Jfd4 2.Da3 mat. Päťnásobné prerušenie línie ako obranný motív a súčasne aj škodlivý motív. O Grimshawe možno hovoriť v prvých dvoch variantoch, ďalšie tri neobsahujú vzájomné prerušenie, ale i tak monumentálna skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Téma Grimshaw v slovenskom podaní: jednými dverami ho môžete vyraziť a druhými sa vráti (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Matúš Nemček, 972 28 Valaská Belá č. 323 a Peter Mojš, Letná 39, 040 01 Košice.

Z bohatej praxe Júliusa Breyera prinášame asi jeho najkratšiu turnajovú partiu, ktorú zohral s maďarským majstrom Zoltánom Ballom na silne obsadenom medzinárodnom turnaji v Piešťanoch, ktorý sa hral v dňoch 19. 5. – 11. 6. 1912: Breyer – Balla (Hra troch jazdcov): 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 f5?? (pochybný experiment, ktorý nenašiel pokračovateľov) 4.d4 f:e4 5.J:e5 (čierny má už problémy s pokrytím dvojitej hrozby Dh5 a Sc4) 5...Jf6 6.Sc4 d5? 7.J:d5! J:d5 8.Dh5+ g6 9.J:g6 h:g6 (čierny už rezignoval, pravda po 9...Jf6 príde 10.Sf7+ K:f7 11.Je5+ Ke6 12.Df7+ Kd6 13.Jc4 mat) 10.D:g6+ Kd7 11.S:d5 De8 12.Sf7 De7 13.Sg5! a čierny sa vzdal, lebo buď stratí dámu, alebo dostane mat.Skladba č. 15

Eeltje Visserman

I. cena

Tijdschrift KNSB 1941

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: biely Kh8 Dh5 Sa7 Sa8 Jc7 Jf3 Pb3 e2 e3 g3 (10), čierny Ke4 Vc5 Jc6 Jf5 Pb4 d6 h6 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred