Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18.5.1995)


Pod priesečníkom sa rozumie pole, na ktorom kameň prerušuje pohyblivosť iného kameňa. Kameň, ktorý ťahá na priesečník (alebo z priesečníka) sa volá zátarasný a kameň, ktorého pôsobnosť môže byť prerušená zátarasným kameňom nazývame napádajúcim kmeňom. Kritickým ťahom nazývame ťah napádajúceho kameňa cez priesečník, po ktorom sa umožní jeho prerušenie. Priesečníková kombinácia je potom téma, ktorej motivácia súvisí s priesečníkom. Prototypom priesečníkových kombinácií je indická téma, ktorá vznikla pred 150 rokmi. Je to priesečníková kombinácia, pri ktorej biela figúra vykoná kritický ťah, aby sa prerušením jej pôsobnosti zabránilo patu. Matujúci ťah pritom vykoná zátarasný kameň. V trojťažke č. 20 je hlavný variant tejto témy zakončený modelovým matom. Autorom je významný český šachový skladateľ – JUDr. Emil Palkoska (11. 5. 1871 – 14. 5. 1955), ktorý zomrel pred 40 rokmi. Zložil vyše 1500 skladieb a v Albumoch FIDE získal 18 bodov. Je zakladateľom novočeskej školy, ktorá zdôrazňuje spojenie modelových matov s logickou kombináciou. Bol členom International Problem Board. Takmer polstoročie (1907–1954) viedol pražský krúžok kompozičného šachu (Fakulta). Mal šachovú rubriku v Národní politike (1907–1945) a Lidové demokracii (1946–1955).

Riešenie skladby č. 14 (Breyer) z č. 14/95. "Biely na ťahu": 1...S~ 2.Dh2 mat, 1...Sf2! 2.D:f2 mat. Vyčkávací ťah však neexistuje. Preto iba 1.Sh8 tempo, 1...S~ 2.Dh2 mat, 1...Sf2! 2.Dg7 mat. Razenie dráhy, blokovanie a predĺžená obrana – bohatý obsah vtesnaný do jediného variantu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zdanlivo nepotrebný strelec musel ísť do rohu šachovnice, aby dáma mohla dať mat na g–vertikále. Pekná spomienka na nášho spoluobčana (A. Kalita, Bratislava). Zaujímavá je situácia po 1.S:g1?? pat (J. Vaňuš, Nitra).

Odmenu za správne riešenie dostane Milan Svrček ml., Komorová 5, 038 61 Vrútky a Jozef Hlinka, 972 28 Valaská Belá 513.Skladba č. 20

Emil Palkoska

Tábor, 1929

Mat 3. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: biely Kb3 Va1 Sd4 Jf4 Pd3 (5), čierny Kd2 Pb4 e4 (3) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred