Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30.3.1995)


Myšlienka spracovania predĺženej obrany viacerých kameňov sa dá spestriť opakovaním matov po obranách rôznymi kameňmi v určitom poradí. Predĺženej obrane dvoch kameňov, v ktorej mat po ľubovolnom ťahu jedného sa rovná matu po predĺženej obrane druhého a naopak, hovoríme recipročná predĺžená obrana. Americký autor James Rayner (16. 7. 1859 – 4. 6. 1898) spracoval tento nápad už pred rokom 1882 v dnešnej pionierskej skladbe č. 13, ktorá je u nás takmer neznáma a má naviac aj pekné vedľajšie varianty.

Riešenie skladby č. 8 (Cook) z č. 8/95. "Biely na ťahu": 1...Kd2 2.Dd1 mat. Vyčkávací ťah však neexistuje. Úlohu rieši iba prekvapujúci úvodník 1.Ve3 tempo, ktorým biely odviazal čierneho jazdca. Po pôvodnej obrane kráľa umožní nový mat: 1...Kd2 2.Dc3 mat a po 1...J~ 2.Vc3 mat ešte tri predĺžené obrany: 1...Jd3! 2.V:d3 mat, 1...J:e2+! 2.V:e2 mat a 1...J:h3+ 2.V:h3 mat. Celý obsah skladby sa po úvodníku zamenil na klenot, ktorý navždy jagavo svieti (A. Kalita, Bratislava). Neuveriteľný rok vzniku 1868 pomerne novšie vyzerajúcej núdzovky (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Anton Kalita, Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava a Štefan Priškin, 962 44 Litava 62.

Nasledujúca partia medzi prvou majsterkou sveta Věrou Menčíkovou (16. 2. 1906 – 27. 6. 1944) a Sonjou Grafovou (15. 5. 1912 – 6. 3. 1965) sa hrala ako 14. partia ich zápasu o titul majsterky sveta v roku 1937. Zápas vyhrala Menčíková vysoko 9:2 (=5). Menčíková–Grafová (D46 Dámsky gambit): 1.c4 e6 2.Jc3 d5 3.d4 Jf6 4.Jf3 Jbd7 5.e3 c6 6.Sd3 Se7 7.0-0 0-0 8.e4 d:e4 9.J:e4 J:e4 10.S:e4 Jf6 11.Sc2 c5 12.d:c5 Da5 13.Se3 S:c5 14.Sd2 Dc7 15.Sc3 Se7 16.De2 b6 17.Jg5 g6? 18.Df3! Sb7 19.Dh3! h5 (nejde 19...Jh5? pre 20.D:h5!! g:h5 21.S:h7 mat) 20.Vad1! Jg4? (dúfa, že sa zachráni po 21.D:h5? D:h2+!) 21.Vd7!! D:d7 22.D:h5!! a čierna sa vzdala, lebo nezabráni matovým hrozbám.Skladba č. 13

James Rayner

Dufresne: Schachaufgaben 1882

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: biely Kg2 Da8 Vd5 Vf8 Sb3 Sg5 Jc8 Jd3 Pb4 g3 (10), čierny Ke4 Sf7 Jd4 Je5 Pb5 b6 g4 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred