Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(10. 11. 1962)


Problém č. 194 – originál

Emil Bista, Kľak

Mat 2. ťahom (6+6)


Problém č. 195 – originál

Anton Bobek, Oravské Veselé

Mat 2. ťahom (10+13)Kontrolná notácia: 194: b. Kf5, Df4, Sf2, Jc4, Pb5, e2 (6), č. Kd5 Va4, Vd1, Jb8, Jg5, Pa7 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom, 195: b. Kb7, Df6, Vd8, Vh6, Jd1, Jd4, Pa3, b4, g3, g4 (10), č. Kd5, Vd2, Sd3, Sd6, Jc8, Pa4, b5, c2, c3, d7, e2, e3, f5 (13), biely začne a dá mat 2. ťahom. – Riešiteľ, ktorý chce byť "na úrovni doby", musí poznať niektoré pojmy z teórie problémového šachu. Snáď najdôležitejším z nich je pojem zámeny matov. Nie je to nič ťažké, iba trochu neobvyklé: po určitých ťahoch čierneho pred úvodníkom (t. j., keby čierny začínal) idú maty (tak napr. v č. 194 sú "zdanlivé hry" 1...Je4 (Je6) 2.D:e4 mat, 1...Vd4 2.D:d4 mat), úvodník však situáciu zmení, takže po tých istých ťahoch čierneho (obranách) už vychádzajú iné (zamenené maty). V riešení oboch dnešných problémov uveďte aj zdanlivé hry – pri č. 194 ich jednoducho opíšte z nášho textu a pri č. 195 si dajte námahu s ich samostatným objavením. A hlavne – porovnajte zdanlivé hry s riešením, aby bolo jasne vidieť, že oba problémy vyjadrujú zámenu matov. Riešenie pošlite do 13 dní.

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže: Menej ako 3 problémy rozriešili: J. Bakalár, O. Bakalár, V. Bizík, J. Bobák, J. Ďuriš, M. P. Gribus, M. Holodňák, J. Jun, J. Kapišinský, J. Kocsis, V. Pupák, R. Sklenár, Š. Szakál, J. Teleky, C. Tomšík, M. Vdoviak.

Okrem prvých ôsmich riešiteľov (viď minulú rubriku) vyhrávajú ceny: Ladislav Bublinec, Alojz Gajarský, Silvester Hás, Emil Keder, Ľudovít Kordisch, Ľudovít Lešňanský, Bohumil Moravčík a Ján Repka. Výhercom blahoželáme a ostatným prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach!

Poznámka. Prípadné námietky proti výsledku súťaže pošlite do 4 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred